Slabi mehanizmi participacije građana

Praksa je pokazala da transparentnost sama po sebi nije dovoljna za poboljšanje efikasnosti rada vlada. Tek kada je transparentnost kombinirana sa učešćem javnosti u budžetskom procesu mogu se postići pozitivni rezultati vezano za otvorenost budžetskog procesa. Istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa ocjenjuje da li postoje prilike da javnost učestvuje u donošenju odluka vezanih za budžet. […]

Neprovođenje u praksi programskog budžetiranja iako je zakonski regulirano

Budžet je primarni instrument kojim vlada raspolaže u implementaciji svojih politika. Naime, on predstavlja sredstvo kojim se vladini strateški ciljevi pretvaraju u usluge, programe i aktivnosti kojima će biti odgovoreno na socijalne i ekonomske potrebe građana. Dokumenti programskog budžeta omogućavaju budžetskim korisnicima da bolje prezentiraju kako će sredstva biti korištena, a vladi i parlamentu da […]

Nepostojanje budžeta za građane kao jednog od dokumenata u budžetskom procesu

Jedan od načina da vlada pokaže da odgovorno i ekonomično upravlja javnim novcem jest to da se budžeti učine razumljivijim i javno dostupnim. Međutim, budžetski podaci su kompleksni i građanima teško razumljivi zbog stručnih termina i određenog stepena ekonomskog znanja koje zahtijevaju. Upravo zbog navedenih činjenica nije dovoljno da vlast samo osigura da budžet bude […]

Uputstvo za korištenje CSSP foruma

CSSP forum nalazi se na adresi: http://www.cpi.ba/category/cssp-forum/ Klikom na bilo koju temu, otvara se stranica sa njenim sadržajem i/ili diskusijom. Diskusija se vodi u dijelu ispod članka odnosno uvodnog teksta. Prijaviti se može na više načina i koristeći više računa (accounta): Ukoliko imate Disqus, Facebook, Twitter ili Google račun, logujete se ili klikom na “Login” i […]

Prof. dr Franjo Štiblar u Sarajevu, na konferenciji u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 5. decembar, 2017. Fondacija CPI organizirala je konferenciju pod nazivom: „Perspektive Bosne i Hercegovine za društveni razvoj i ulazak u EU“, u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice i dijela izvrše vlasti, dok je prisustvo parlamentaraca izostalo. Iako su svi zastupnici u Parlamentu BiH pozvani […]

Drugo predstavljanje Fondacije CPI na Burch Univerzitetu

Sarajevo, 26. oktobar 2017. Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI predstavila je na Burch Univerzitetu u Sarajevu, Bazu javnih finansija i općenito rad naše organizacije. Predavanje je ovoga puta organizirano za studente Ekonomskog fakulteta i društvenih nauka, koji pohađaju nastavu iz  predmeta Javne finansije, novog predmeta koji je na BURCH-u uveden od ovog semestra. Stoga […]

ANKETA: “Indikatori istraživanja otvorenosti budžeta”

Ispred Fondacije „Centar za zastupanje građanskih interesa“ molimo Vas da odvojite vrijeme za ispunjavanje ankete koju smo pripremili kako bi smo ispitali interese, stavove i potrebe članova i članica mreže za budžetsku odgovornost a koji će nam pomoći u formiranju metodologije Istraživanja otvorenosti budžeta za više nivoe vlasti (Entiteti, Kantoni i Distrikt Brčko) Vaše sudjelovanje […]

Transparentnost budžetskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta “Korištenje podataka iz Baze javnih finansija kao korektiv javnih politika u BiH”, kojeg je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH, dogovoreno je strateško partnerstvo sa International Burch University u Sarajevu. Sa predstavnicima IBU-a je dogovoreno da se realzira 6 istraživačkih tema, različitog obima, pri čemu bi 3 bile fiksno dogovorene, a 3 […]

Studenti Burch Univerziteta završavaju ljetnu praksu u Fondaciji CPI

Sarajevo, 28. august 2017. Nova školska godina je na pragu, a dok su se neki ovog ljeta odmarali, studenti Burch Univerziteta na praksi u Fondaciji CPI vrijedno su radili. Četvoro studenata sa Burch Univerziteta u Sarajevu odabrali su da svoju obaveznu ljetnu praksu u trajanju od 30 radnih dana odrade na unošenju podataka o izvršenju […]

„Tražimo Budžet za građane!“ – ulične akcije Fondacije CPI

Sarajevo, 2. august 2017. U okviru zagovaračke kampanje uvođenja zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, Fondacija CPI je u 2016. godini organizirala ulične akcije u Sarajevu i Mostaru. U 2017. godini, kampanja je nastavljena u Banjaluci, Prijedoru i Bihaću, a planiraju se još dvije akcije, […]