Fondacija CPI organizira Građansku maturu u šest gradova Bosne i Hercegovine

Najava događaja Sarajevo 13. maj 2016. Građanska matura je simboličan naziv za događaj koji Fondacija CPI (Centar za zastupanje građanskih interesa) želi ponuditi maturantima kao novi i originalan način da obilježe završetak školovanja, da nauče nešto novo i da se pri tome dobro zabave, Budući da sve više mladih odlazi iz BiH, a da nam […]

Kako do budžeta za građane?

Budžet za građane je prikaz budžeta, napisan jednostavnim jezikom, bogato ilustriran, kako bi  inače kompleksan budžet učinio što razumljivijim građanima i građankama. Trenutno je  inicijativa za izradu Budžeta za građane u Bosni i Hercegovini prihvaćena od nekoliko gradova, koji ga objavljuju u saradnji sa organizacijama civilnog društva, a širi se i na kantone i općine. […]

Komentari Fondacije CPI na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta  

Mart, 2016. U ovom dokumentu prezentirani su CPI-ovi komentari na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta (u daljem tekstu: prednacrt Zakona), sa ciljem uvođenja zakonske obaveze izrade budžeta za građane. Komentari su dati u vidu prijedloga dopuna prednacrta Zakona iz decembra 2015. godine kojeg je izradila Direkcija za finansije BD, uz prateće obrazloženje istih.   […]

Sporazum iz Pariza neće spasiti svijet

Dan planete Zemlje Amsterdam, Banja Luka, Sarajevo, 22.4.2016. Još od 1970. godine, na 22. april se obilježava Dan planete Zemlje. Na taj datum se širom svijeta provode aktivnosti sa ciljem da se ukaže na probleme ugrožavanja životne sredine i pošalju poruke odgovornim institucijama i pojedincima kao i cijelom društvu[1]. Današnje obilježavanje ovog dana ima dodatnu […]

Grad Tuzla pokrenuo komunikacijsku platformu “Centar 72”

Na jednom mjestu građani mogu postavljati pitanja službama Grada Tuzle – Servis na usluzi građanima 24 sata dnevno  na adresi centar72.ba/Tuzla– Komunikacija između građana i gradskih službi odvija se javno  Tuzla, 21. 04. 2016, Danas je u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli u prisustvu gradonačelnika Tuzle, medija i predstavnika gradskih službi pokrenuta komunikacijska platforma “Centar […]

Poruka okruglog stola: Uvesti Budžet za građane u zakon i učiniti ga dostupnim građanima i građankama

Sarajevo, 6. april 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je jučer u hotelu Europa u Sarajevu, okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertice iz oblasti javnih finansija. Na […]

Baza podataka javne potrošnje Fondacije CPI iz ugla akademske zajednice

Sarajevo, 15. mart 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) napravila je i održava Bazu podataka javnih finansija na svojoj internetskoj stranici sa podacima grafički prikazanim od početka 2015. godine. Sadrži podatke o budžetima i izvršenju budžeta za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, za državni, entitetski i nivo distrikta od 2005. […]

ANALIZA FINANCIJA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od 10 kantona, čije su nadležnosti definirane Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona. Svi kantoni imaju određen broj ekskluzivnih nadležnosti, dok u drugim oblastima dijele nadležnosti sa nivoom Federacije ili sa općinama. Također, neke od nadležnosti su im delegirane od strane viših nivoa vlasti. Najvažnija područja ekskluzivne nadležnosti za pružanje, odnosno financiranje usluga, koje imaju kantoni su slijedeća: […]

REZULTATI ISTRAŽIVANJA OTVORENOSTI BUDŽETA U BIH

Transparentnost budžeta (otvoreni budžet) podrazumijeva mogućnost građana da dobiju informacije o budžetu koje su potpune, bitne, tačne, pravovremene i predstavljene na razumljiv način. Manjak transparentnosti u ovome području može dovesti do odabira nepopularnih i neprikladnih programa, te korumpiranog i rastrošnog trošenja. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, a također i omogućuje građanima da […]

ANALIZA FINANCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH

O lokalnim funacijama u BiH Lokalni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini sastoji se ukupno od 143 jedinice lokalne samouprave. Od tog broja, najniži nivo vlasti u Republici Srpskoj je organiziran u 57 općina i 6 gradova (Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Doboj i Bijeljina). U Federaciji BiH postoje 74 općine i 6 gradova (Sarajevo, Mostar, […]