Projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Projekat “Održivost civilnog društva” za cilj ima jačanje i održavanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH. Projekat finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, a provode Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva. Fondacija Centar za zastupanje […]