ANALIZA FINANCIJA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od 10 kantona, čije su nadležnosti definirane Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona. Svi kantoni imaju određen broj ekskluzivnih nadležnosti, dok u drugim oblastima dijele nadležnosti sa nivoom Federacije ili sa općinama. Također, neke od nadležnosti su im delegirane od strane viših nivoa vlasti. Najvažnija područja ekskluzivne nadležnosti za pružanje, odnosno financiranje usluga, koje imaju kantoni su slijedeća: […]

REZULTATI ISTRAŽIVANJA OTVORENOSTI BUDŽETA U BIH

Transparentnost budžeta (otvoreni budžet) podrazumijeva mogućnost građana da dobiju informacije o budžetu koje su potpune, bitne, tačne, pravovremene i predstavljene na razumljiv način. Manjak transparentnosti u ovome području može dovesti do odabira nepopularnih i neprikladnih programa, te korumpiranog i rastrošnog trošenja. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, a također i omogućuje građanima da […]

ANALIZA FINANCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH

O lokalnim funacijama u BiH Lokalni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini sastoji se ukupno od 143 jedinice lokalne samouprave. Od tog broja, najniži nivo vlasti u Republici Srpskoj je organiziran u 57 općina i 6 gradova (Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Doboj i Bijeljina). U Federaciji BiH postoje 74 općine i 6 gradova (Sarajevo, Mostar, […]

Istraživanja o otvorenosti budžeta pokazuje da je u Bosni i Hercegovini najotvoreniji budžet Distrikta Brčko

Sarajevo, 29. februar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) je na danas održanoj konferenciji za medije predstavila rezultate Istraživanja otvorenosti budžeta entiteta, Distrikta Brčko i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istraživanje o otvorenosti budžeta u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership, po jedinstvenoj metodologiji provode ekspertne organizacije i organizacije civilnog društva […]

Fondacija CPI: Baza podataka javnih finansija na usluzi građanima i građankama

Sarajevo, 22. februar 2016, godine Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) predstavila je na konferenciji za medije održanoj danas, Analizu finansija kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analiza je nastala na osnovu podataka iz Baze javnih finansija koja se nalazi na web stranici www.cpi.ba. Analiza ukazuje na nestalnost prihoda kantona, konstantan rast rashoda […]

Objavljivanje Budžeta za građane potrebno je regulirati zakonom

Brčko/Sarajevo, 9. februar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je danas u Brčkom okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti, organizacija civilnog društva i nezavisni/e eksperti/ce iz oblasti javnih finansija. Tema okruglog stola je promocija izrade Budžeta za građane, kao […]

Najava događaja: Okrugli sto u Brčkom na temu „Budžet za građane“, u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 5. februar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizira okrugli sto na temu „Budžet za građane“, u utorak, 09.02.2016. godine, u hotelu Jelena u Brčkom, sa početkom u 11:00 sati. U radu okruglog stola će učestvovati predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Distrikta Brčko, predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i […]

Dodijeljene nagrade Fondacije CPI za prijedlog otvaranja i upotrebe javnih podataka

Sarajevo, 30. januar 2016. Danas su Sarajevu u prostorijama Academy 387 dodijeljene nagrade za najbolje ideje o najpotrebnijim i stanovništvu najkorisnijim otvorenim podacima. Nagrade pobjednicima konkursa „Nagradni zadatak za javni podatak“ dodjeljuje Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) u saradnji sa Academy 387, One World Platform, u sklopu projekta finansiranog od strane Ambasade […]

Održana konferencija „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“ u sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 29. Januar 2016. Konferencija pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“, u organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI), održana je u Sarajevu, 29. januara  2016. godine u sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj ove konferencije jeste promocija obaveza koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine […]

Fondacija CPI organizuje konferenciju „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“ u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 28. januar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) organizuje konferenciju pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“, koja će se održati u Sarajevu, 29. januara 2016. godine u sali Parlamenta FBiH, sa početkom u 10:30 sati. Cilj ove konferencije jeste promocija obaveza koje proističu iz članstva […]