Kamo vodi autoput?

Izgradnja autoputeva i putne infrastrukture je jedno od pitanja o kojima postoji opšti politički i konsenzus građana u Bosni i Hercegovini (BiH). Međutim, mali broj građana i političara je svjestan troška takve investicije i uticaja izgradnje na stanje javnih finansija BiH. Primarni planirani putni pravac obuhvata izgradnju koridora V-c, koji treba da poveže luku Ploče […]

Šta se radi s novcem građana?

Pogled na pitanje standardizacije i kvalitete finansijskog izvještavanja vlasti u Bosni i Hercegovini – Republika Srpska prednjači u kvaliteti izvještavanja – Fiskalna transparentnost kao preduvjet demokracije i građanske participacije – Preporuke za standardizaciju i katalog neusklađenog knjiženja

Istraživanje o otvorenosti budžeta (OBS)

Centar za zastupanje građanskih interesa je sproveo Open budget Survey (OBS), istraživanje budžetskog procesa na državnom nivou u Bosni i Hercegovini po metodologiji International Budget Partnership-a (IBP), organizacije koja mjeri, rangira i objavljuje rang listu zemalja po kriteriju otvorenosti budžetskih procesa. Posljednje rangiranje koje je IBP objavio je bilo u januaru 2013. godine. U isto […]

Budžetska akademija

„Budžetska akademija“ je jednogodišnji inovativni interaktivni program obuke koji se realizira u okviru istoimenog projekta, finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Nizozemske. Namijenjen je organizacjama civilnog društva koje kroz obuku o budžetskom procesu i kroz uključivanje u taj proces izradom novih prijedloga budžetske potrošnje i izradom i implementacijom plana zagovaranja žele uticati na odgovornije trošenje javnog […]

Unapređenje baze javne potrošnje

Unapređenje baze javne potrošnje

Kroz naš gotovo decenijski rad na budžetima u BiH upoznali smo se sa velikom količinom grešaka, neusklađenosti i nepreciznosti u budžetskom izvještavanju na svim nivoima vlasti u BiH, koje se ponavljaju iz godine u godinu.

Priručnik o izradi Budžeta za građane

Fondacija CPI izradila je kratki priručnik o izradi Budžeta za građane koji možete otvoriti, isprintati ili downloadati sa ponuđenog linka. Preuzmite Priručnik o izradi Budžeta za građane u PDF formatu

Fondacija CPI

Dvodnevni skup o javnim finansijama

U sklopu dvodnevnog stručnog skupa održana je dikusija o, do sada, učinjenim aktivnostima na području unapređenja transparentnosti javnih finansija, građanske participacije i parlamentarnog nadzora nad budžetima u BiH, i definirale su se preporuke za daljnje prioritetne korake u tom sektoru.