Open Budget Survey 2018 - Bosna i Hercegovina

Daljnji pad Bosne i Hercegovine na rang listi budžetske transparentnosti

Usred smanjenja povjerenja javnosti u vlasti i povećanja nejednakosti širom svijeta, veliko nezavisno globalno istraživanje je došlo do nalaza da je Bosna i Hercegovina smanjila broj budžetskih informacija koje čini dostupnim javnosti i na taj način otežala građanima da traže od vlasti odgovornost za upravljanje javnim sredstvima.

Omjer privatnog i javnog sektora

Privatni i javni sektor u budžetskim izdvajanjima

Ovaj problem tiče se neravnomjernog omjera budžetskih izdvajanja sa realnog sektora na administraciju. Omjer javnog sektora u našoj državi je toliko velik da jednostavno guši privatni i ne dopušta mu normalan razvoj. (Potrebno je detaljno ispitati strukturu potrošnje, koliko kapitalnog budžeta ide u institucionalni razvoj, a koliko ide u ekonomski razvoj)

PIMIS i BPMIS

PIMIS i BPMIS

Ne postoji veza izmedju PIMIS-a i BPMIS-a. Ova dva procesa rade paralelno, bez jasne koordinacije. PIMIS pruža sljedeće funkcionalnosti: Identifikaciju projekata srednjoročnog plana koristeći elektronski Obrazac za identifikaciju, prijavu i praćenje programa/projekata (IP obrazac) Izradu detaljnih srednjoročnih akcionih planova u formi izvještaja baziranih na identifikovanim aktivnostima/projektima i/ili programima. Praćenje i izvještavanje o realizaciji srednjoročnih planova […]

Strateško planiranje i budžet

Strateško planiranje i budžet

Nepostojanje veze izmedju: javnih politika, strateškog planiranja (unaprijed 3 godine), operativnog planiranja tj. program javnih investicija sa budžetom.

Uvođenje trezorskog poslovanja u opštine

Uvodjenja trezorskog poslovanja u opštine u BiH

Iako je trezorsko poslovanje obaveza propisana Zakonom o budžetima u FBiH, nju još uvijek dosta opština nije ispoštovalo. Trezor u funkcionalnom smislu treba obezbijediti efikasno raspolaganje i upravljanje budžetskim sredstvima, što podrazumijeva centralizovan skup procesa koji se odnose na planiranje, kontrolu sredstava koja prispijevaju i odlijevaju se sa računa kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, zatim […]