Priručnik o izradi Budžeta za građane

Fondacija CPI izradila je kratki priručnik o izradi Budžeta za građane koji možete otvoriti, isprintati ili downloadati sa ponuđenog linka. Preuzmite Priručnik o izradi Budžeta za građane u PDF formatu

Fondacija CPI

Dvodnevni skup o javnim finansijama

U sklopu dvodnevnog stručnog skupa održana je dikusija o, do sada, učinjenim aktivnostima na području unapređenja transparentnosti javnih finansija, građanske participacije i parlamentarnog nadzora nad budžetima u BiH, i definirale su se preporuke za daljnje prioritetne korake u tom sektoru.

Open Budget Survey 2018 - Bosna i Hercegovina

Daljnji pad Bosne i Hercegovine na rang listi budžetske transparentnosti

Usred smanjenja povjerenja javnosti u vlasti i povećanja nejednakosti širom svijeta, veliko nezavisno globalno istraživanje je došlo do nalaza da je Bosna i Hercegovina smanjila broj budžetskih informacija koje čini dostupnim javnosti i na taj način otežala građanima da traže od vlasti odgovornost za upravljanje javnim sredstvima.