izdaci

Nepovratna tekuća i kapitalna plaćanja, s protivobavezom ili bez nje, te isplaćene potpore i transferi drugima.

Posted in .