Bosna i Hercegovina i zemlje regiona po otvorenosti budžeta u društvu sa Kamerunom, Pakistanom i Afganistanom

Sarajevo/Tirana, 11.09.2015.

Danas je u Tirani, u sklopu regionalne konferencije Partnerstva za otvorenu vlast, održana prezentacija rezultata Istraživanja o otvorenosti budžetskih procesa u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji.

Rezultate za Bosnu i Hercegovinu prezentirala je Fondacija CPI koja je i provodila istraživanje ovog globalnog rangiranja za međunarodnu organizaciju International Budget Partnership.

Hisilicon Balong

U odnosu na prethodno istraživanje objavljeno 2013., otvorenost budžetskog procesa na državnom nivou zabilježila je pad sa 50 na 43 poena. Time je Bosna i Hercegovina ostala u grupi zemalja čiji budžetski proces je ograničeno otvoren prema građanima, i nešto je niži od globalnog prosjeka. U istu skupinu, od 41 do 60 indeksnih poena, spadaju sve zemlje regiona osim Slovenije (61), Kamerun (44), Pakistan (43), Afganistan (42), ali i neke zemlje ćlanice EU poput Mađarske (47), Slovačke (57) i Španije (58).

Kroz diskusiju koja je uslijedila sa predstavnicima vlasti ustanovljeno je da se otvorenost budžetskih procesa može vrlo brzo i efikasno unaprijediti uz primjenu dobrih praksi drugih zemalja i uz bolju suradnju institucija vlasti i civilnog društva.

Samo otvorenost budžetskog procesa i jasno i razumljivo izvještavanje o prikupljanju i potrošnji javnog novca može osigurati uključenje aktivnih građana u budžetske procese i povećanje povjerenja javnosti prema organima vlasti.

Rezultat Bosne i Hercegovine u Istraživanju otvorenosti budžeta 2015. možete pogledati na linku ispod:

Istraživanje otvorenosti budžeta 2015 – Bosna i Hercegovina

Za cijeli izvještaj i ostale informacije, uključujući i rezultate za pojedine države posjetite: www.openbudgetsurvey.org

Posted in Vijesti.