Istraživanje o otvorenosti budžeta (OBS)

Centar za zastupanje građanskih interesa je sproveo Open budget Survey (OBS), istraživanje budžetskog procesa na državnom nivou u Bosni i Hercegovini po metodologiji International Budget Partnership-a (IBP), organizacije koja mjeri, rangira i objavljuje rang listu zemalja po kriteriju otvorenosti budžetskih procesa. Posljednje rangiranje koje je IBP objavio je bilo u januaru 2013. godine. U isto […]

Budžetska akademija

„Budžetska akademija“ je jednogodišnji inovativni interaktivni program obuke koji se realizira u okviru istoimenog projekta, finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Nizozemske. Namijenjen je organizacjama civilnog društva koje kroz obuku o budžetskom procesu i kroz uključivanje u taj proces izradom novih prijedloga budžetske potrošnje i izradom i implementacijom plana zagovaranja žele uticati na odgovornije trošenje javnog […]

Unapređenje baze javne potrošnje

Unapređenje baze javne potrošnje

Kroz naš gotovo decenijski rad na budžetima u BiH upoznali smo se sa velikom količinom grešaka, neusklađenosti i nepreciznosti u budžetskom izvještavanju na svim nivoima vlasti u BiH, koje se ponavljaju iz godine u godinu.

Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti

Projekat „Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti“ je finansijski podržan od strane Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Pristup informacijama o budžetu i mogućnost uključivanja građana kroz cijeli budžetski proces, zajedno sa nadzorom nad budžetom od strane zakonodavne vlasti i institucija za reviziju doprinijele bi odgovornijem trošenju javnog novca. Brojni su dokazi koji pokazuju […]

Rječnik javne potrošnje

Građanke i građani imaju pravo zahtijevati da se njihov novac troši racionalno. Državna vlast je dužna detaljno i razumljivo objasniti svoju potrošnju iz državne kase koja se puni novcem iz doprinosa, carina i poreza. Da bi se mogla postavljati prava pitanja svim nivoima vlasti i tražiti pojašnjenja sa svaku utrošenu stavku koja nije jasna, važno […]

Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini

U okviru programa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za implementaciju antikorupcijske strategije i akcionog plana u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa, u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Centrom za socijalna istraživanja Analitika provodi projekat Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Iz potrebe za efikasnijom borbom protiv […]

Od javne informacije do aktivnog građanstva

Uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, kroz programsku oblast namijenjenu civilnom društvu, Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Od javne informacije do aktivnog građanstva. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina može imati efikasan i transparentan sistem javnih finansija koji će biti u službi interesa države i građana, samo ako sadržaj, osnovne karakteristike […]

Brojač budžetske potrošnje

Brojač budžetske potrošnje postavljen je u najprometnijoj sarajevskoj ulici krajem 2011. godine. Displej 24 sata dnevno prikazuje količinu i brzinu budžetske potrošnje, služeći kao podsjetnik na novac poreskih obveznika koji bh. institucije vlasti potroše tokom godine. Iz sekunde u sekundu, prati se budžetska potrošnja svih nivoa vlasti – državnih, entitetskih, kantonalnih, općinskih te u Distriktu […]

Politika energetske održivosti u Jugoistočnoj Evropi

SEE SEP je projekat u kojem sudjeluje 14 organizacija civilnog društva iz 7 zemalja Jugoistočne Evrope i dvije međunarodne organizacije, WWF i Bankwatch. Pred zemljama regije je veliki izazov da proizvodnju i potrošnju energije učine održivom, stabilnom i pristupačnom građanima. Naša misija je da utječemo na planove, nudimo alternative, prezentiramo dugoročne scenarije, objašnjavamo posljedice, sve […]

BalkanMythBusters

BalkanMythBusters (BMB) je zamišljen kao regionalni projekat koji kroz novinarske, dokumentarne i umjetničke video radove propituje najznačajnije mitove, predrasude i neznanja koja se se stoljećima gomilaju na području Balkana, a koja još uvijek intenzivno oblikuju našu sadašnjost. Mitovi se interpretiraju kao činjenice, vrednuju se kao validni argumenti, a motivi iz umjetničkih djela postaju dokazi. Cilj […]