Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini

Objavljeni su novi rezultati globalnog „Istraživanja otvorenosti budžeta“ (Open Budget Survey – OBS). Ovo istraživanje se sprovodi svake dvije godine, a Bosna i Hercegovina u njemu sudjeluje od 2008. godine. Radi se o jedinom nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije civilnog […]

Radio drama Ibret

U želji da upotpunimo kvalitet medijskog sadržaja, posebno radijskog programa, Fondacija CPI je kreirala, snimila i producirala radio dramu čije epizode tematiziraju važne oblasti – upravljanje, slobodu izražavanja, borbu protiv lažnih vijesti, reformu javne uprave, učešće civilnog društva u donošenju odluka i borbu protiv sive ekonomije. Projekat snimanja radio drame “Ibret” je podržan Creative Box […]

Održan panel “Priče heroja”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), te uz tehničku podršku 5D Studija, u ponedjeljak, 18.12.2023. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa organizovala je panel: “Priče heroja.” Održani panel predstavlja nastavak saradnje koju Centar za zastupanje građanskih interesa i Fakultet […]

Fondacija CPI

Nalazi početnog izvještaja o unutrašnjoj inspekciji

Složen administrativni sistem Bosne i Hercegovine se reflektuje na trenutni sistem inspekcijskog nadzora. Iako je formiranje samostalnih entitetskih inspekcijskih organa (Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Republike Srpske), a zatim i u većini kantona formiranje kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, dovelo do efikasnijih i kvalitetnijih nadzora, ostalo je mjesta za unaprjeđenje, naročito kada je […]

Održana panel diskusija “Izravno o zviždačima u BiH”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), u utorak, 13. 12. 2022. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) organizovala je panel diskusiju: „Izravno o zviždačima u Bosni i Hercegovini“.

Projekat poboljšanja fiskalne i budžetske transparentnosti – Improvement of Fiscal and Budget Transparency

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) je u ime njemačkog Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u periodu od marta do jula 2021. provodio pilot projekt u oblasti poboljšanje fiskalne i budžetske transparentnosti i otvorenosti a u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Program jačanja javnih institucija u BiH u ime vlada Savezne Republike […]

Premalo, presporo i nesolidarno

Odgovor centralne vlasti u BiH na Covid pandemiju Posljedice pandemije po ekonomski i zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini su velike. Odgovor vlasti u Bosni i Hercegovini bio je ograničen, sa zakašnjenjem i nedovoljno finansijski značajan, kako bi se odgovorilo na sve izazove tokom 2020. godine. Također, vlasti nisu ni pokušale da u vrijeme krize, […]

Prezentirani posljednji rezultati Istraživanja otvorenosti budžeta (Open Budget Survey) 2019. za Bosnu i Hercegovinu

Usred globalne pandemije koja prisiljava vlade širom svijeta na pokretanje novih mjera potrošnje, posljednje Istraživanje otvorenosti budžeta za 2019. godinu (Open Budget Survey 2019 – OBS), pokazuje da postoji razlog za zabrinutost: čak 86 zemalja (od 117 ocijenjenih), uključujući i BiH, nije uspjelo dostići adekvatan nivo transparentnosti, koji bi osigurao da javnost može razumjeti budžetski […]