O nama

Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI je nevladina, neprofitna organizacija koja prikupljanjem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za građane, te njihovom promocijom, aktivno podržava izgradnju civilnog društva. Fondacija CPI nastoji omogućiti da javni i verificirani podaci važni za građane Bosne i Hercegovine budu lako dostupni, u kontekstu i na način koji je razumljiv i onima koji se profesionalno ne bave javnom administracijom i javnim finansijama.

VIZIJA

Vizija Fondacije CPI  je Bosna i Hercegovina kao društvo informiranih, aktivnih građana sa transparentnim  i odgovornim javnim sektorom.

 MISIJA

Naša misija je da prikupljamo,  interpretiramo i  činimo dostupnim verificirane podatke od javnog interesa, te suradnjom i kreativnim pristupom zagovaramo odgovorno društvo.

IZVJEŠTAJI O RADU FONDACIJE

Finansijski izvještaj za 2023.
Finansijski izvještaj za 2022.
Finansijski izvještaj za 2021.
Finansijski izvještaj za 2020.
Finansijski izvještaj za 2019.
Finansijski izvještaj za 2018.
Finansijski izvještaj za 2017.
Finansijski izvještaj za 2016.
Finansijski izvještaj za 2015.
Finansijski izvještaj za 2014.
Finansijski izvještaj za 2013.
Finansijski izvještaj za 2012.
Finansijski izvještaj za 2011.
Finansijski izvještaj za 2010.

Narativni godišnji izvještaj 2023.
Narativni godišnji izvještaj 2022.
Narativni godišnji izvještaj 2021.
Narativni godišnji izvještaj 2015.
Narativni godišnji izvještaj 2014.

Statut fondacije

Adresa: Put života 12, Sarajevo
Tel: +387 (0)61 165 166
E-mail: info@cpi.ba