Online podrška budžetskom zagovaranju


Korištenje interneta kao glavnog sredstva informisanja i zabave u konstantnom je rastu. U BiH pristup internetu posjeduje 75% od 1.163.387 domaćinstava. Pristup internetu najviše je zastupljen preko pametnih telefona, koji ujedno bilježe i najveći rast broja korisnika. Digitalni mediji postaju sve popularniji, a društvene mreže i Google imaju najveći obuhvat korisnika.

Peti modul Budžetske akademije bavio se temom Online podrške budžetskom zagovaranju, te će u nastavku teksta biti obrazloženo kako koristiti Web stranice, YouTube, Facebook, Instagram, Google my Business i newsletter putem maila za zagovaranje, te kako navedene platforme optimizovati kako bi dosegle najveći broj internet korisnika.


Sadržaj:
Optimizacija Web stranica

Prije samog govora o web-stranici potrebno je pitanje da li je web stranica uopće potrebna za Vašu organizaciju?

Ukoliko se radi o organizaciji koja je isključivo bazirana na lokalni rad, te ukoliko radite sa partnerima finansijerima koji ne zahtijevaju apliciranje za sredstva web stranica Vam nije potrebna.

Web stranica Vam je potrebna ukoliko želite:

  1. Strane finansijere
  2. Mogućnost rasta/razvoja
  3. Nove donatore
  4. Rad sa volonterima i drugim organizacijama

SEO (Search Engine Optimization – Pretraživačka optimizacija) predstavlja vrstu dolaznog (neplaćenog) marketinga, koji za cilj ima povećanje broja posjeta na stranici putem optimizacije sadržaja umjesto plaćenog (tradicionalnog) oglašavanja.

“Odlazni” marketing ne mora podrazumijevati samo plaćeni marketing, on se odnosi i na, pored plaćenog, oglašavanje putem mailova i poruka, međutim ovakva vrsta oglašavanja i zagovaranja veoma sporo donosi rezultate zbog mogućeg gubljenja bitnosti poruke u velikom broju drugih mailova koji čak i sam mail servis može protumačiti kao spam poruke. Da bi se ovakva situacija izbjegla preporučuje se plaćeno oglašavanje ili korištenje “dolaznog” oglašavanja.

SEO je shematski prikazan na slici:

Prikaz optimizacije search enginea

Inbound links – Predstavljaju oglašavanje putem online portala, blogova, sponzora isl. koji u svojim objavama navode linkove koji vode prema Vašoj web stranici. Međutim, da bi se korisnici zadržali na Vašoj web stranici, potrebno je da ona bude user-friendly, odnosno da korisnici lagano mogu pronaći sve informacije koje ih zanimaju, te da im nove informacije budu predstavljene neinvanzivno.

On-site SEO – Web stranicu je potrebno optimizovati za intuitivnu navigaciju. Istu postižemo pravljenjem drop-down menija sa tematskim rasporedom koji prate ključne riječi radi lakšeg pristupa potrebnim informacijama. Pored navedenog, stranica bi trebala biti optimizovana za korištenje kako na desktop/laptop uređajima, tako i na mobilnim uređajima jer statistički gledano, više korisnika interneta trenutno vrši pristup web sadržajima putem svojih mobilnih uređaja, te je optimizacija stranice za ovu vrstu uređaja krucijalna.

Local search – Na web stranici je potrebno napraviti lokalni pretraživač, koji bi po ključnim riječima prikazao najrelevantnije rezultate pretrage korisnika.

Detaljnije informacije o optimizaciji možete pronaći u prezentaciji koja je postavljena u linku na dnu ove stranice.


Korištenje Youtube platforme za zagovaranje

YouTube svakodnevno posjeti 1,5 milijardi korisnika interneta. Promocija Vaše organizacije putem ove platforme veoma je bitna jer može poslužiti kao dnevnik Vaše organizacije, kao vizuelni prikaz Vašeg zagovaranja, kao i za prikaz trenutnog stanja koji je potrebno poboljšati i/ili promijeniti.

Korištenje ove platforme na početku može izgledati pomalo zastrašujuće zbog mogućeg potrebnog video editovanja, montaže, produkcije… Međutim, sve navedeno nije u tolikoj mjeri potrebno. Većina modernih, pa čak i zastarjelih mobilnih uređaja mogu snimati video sadržaje u više nego prihvatljivom kvalitetu, a stavljanje sadržaja na YouTube je veoma jednostavno. Poruka koja se ovim putem prenosi može se također podijeliti i na društvenim mrežama, kao i na web stranici Vašeg udruženja.

Kreiranjem YouTube kanala promovišete sadržaj na dodatnoj platformi koja je veoma pristupačna internet korisnicima. Također, mogućnost plaćenog oglašavanja za vrijeme bitnih zagovaračkih akcija, kao i sama neplaćena redovna aktivnost na navedenoj platformi može uveliko pomoći Vašoj svrsi.

YouTube pruža detaljne izještaje o broju pregleda (čak i statistike za svaku sekundu videa), te korištenjem istih možete planirati buduće sadržaje praćenjem statistike koji dio videa je najgledaniji. Ta informacija predstavlja pregled poruke koju je većina gledaoca vidjela, a samim time i zadržala.

Kao što je slučaj i sa SEO na web stranici, YouTube pored naslova videa za pretraživanje nudi i tagove u opisu videa koji će korisnike sa zajedničkim interesima dovesti do Vašeg kanala, a novim korisnicima će preporučiti Vaš video ukoliko pretražuju srodne teme.

Na kanala Vašeg udruženja poželjno je u detaljnom opisu ponuditi objašnjenje Vaših aktivnosti, kao i pružiti dodatne linkove prema društvenim mrežama i web stranici udruženja kako bi se dostigao najveći mogući broj pregleda, što dovodi do diseminacije ideja i zagovaračke kampanje.

Pregled primjera kako bi YouTube kanal udruženja trebao vizuelno izgledati možete pronaći u prezentaciji koja je postavljena u linku na dnu ove stranice.


Korištenje Facebooka za zagovaranje

Facebook u Bosni i Hercegovini koristi oko 1,5 miliona stanovnika, što čini skoro 50% stanovništva. Ovaj podatak govori o bitnosti oglašavanja i zagovaranja putem navedene platforme. 

Google i Facebook o nama znaju (skoro) sve. Bazirano na algoritmima za prepoznavanje interesa korisnika Facebooka putem likeova, objava, grupa u koje smo uključeni isl., Facebook automatski preporučuje sadržaje i proizvode koji bi nas mogli zanimati. 

Zašto koristiti Facebook za zagovaranje?

Facebook je jednostavan za korištenje i namijenjen je svima, također lako je dostupan i besplatan. Kompanije koriste Facebook kao jak marketinški alat, jer većinu korisnika platforme čine odrasle osobe.

Gledajući navedene podatke, teško je ne vidjeti veliki potencijal koji se propušta odsustvom organizacije sa Facebooka.

Pravljenje stranice udruženja/organizacije je jednostavan – u gornjem desnom uglu pored Vašeg imena i Home dugmeta navedena je opcija “create” putem koje u par klikova možete napraviti stranicu Vašeg udruženja. Nakon ispunjavanja osnovnih informacija poput imena, adrese i kontakta udruženja, pod detaljnim opisom možete navessti svoju misiju i viziju, ciljeve, kao i ostvarene uspjehe. 

Kada ste završili kreiranje stranice potrebno je objaviti postove u kojima navodite trenutne akcije, zagovaranje, ukoliko tražite volontere Facebook je idealno mjesto za pronalazak istih. Postovi trebaju biti što sažetiji i što precizniji. Prosječno vrijeme zadržavanja prosječnog korisnika Facebooka na postovima je 1,7 sekundi na desktop uređajima i 2,5 sekundi na mobilnim uređajima, što daje jako malo vremena da prenesete poruku i/ili zainteresujete publiku za svoj cilj. Da bi se navedeno vrijeme optimalno iskoristilo bitno je pripremiti vizuelni identitet posta. Također, ukoliko postavljate video sadržaj, potrebno je da isti ima smisla i bez zvuka jer je većini korisnika audio zapis isključen kada listaju Facebook objave zbog prikladnosti. U prezentaciji koja je postavljena u linku na dnu ove stranice možete pronaći detaljne informacije kako optimizovati objave na Facebooku kako bi što više privukli pažnju korisnika platforme, kako planirati objave unaprijed, odnosno kako automatizirati objave za predstojeći period, kako objaviti oglase za poslove isl.

Plaćeno oglašavanje putem Facebooka podrazumijeva isticanje posta široj publici. Ovo možete postići isticanjem već postojeće objave/posta ili kreiranjem nove namijenjene isključivo za promociju Vaših aktivnosti. Reklamiranje počinje biranjem opcije “Reach people nearby”, te unošenja podataka, koja demografska kategorija je cilj kampanje, koliko će istaknuta objava trajati, dnevni budžet kampanje i ostale detalje. U prezentaciji na dnu ove stranice je detaljno pojašnjeno kako izdvojiti objavu, te kako vizuelno oblikovati kampanju u jednoj objavi kako bi privukla što veći broj korisnika.

Korisni linkovi za stvaranje Facebook sadržaja:

Canva
Pixabay
Unsplash
Facebook font changer
Piktochart

Upute za korištenje navedenih sadržaja možete preuzeti na sljedećim linkovima:

  1. Upute za korištenje Canva-e
  2. Kreiranje Facebook Pixela
  3. Napredno oglašavanje putem Facebooka
  4. Trening materijal – Facebook platforma
  5. Prezentacija – Modul Budžetske akademije o online zagovaranju – Digital2

Korištenje Instagrama za zagovaranje

Instagram je društvena mreža kojoj popularnost trenutno najbrže raste. Zagovaranje putem ove mreže može biti besplatno – redovnim objavama slika kojima obavještavate pratitelje o trenutnim aktivnostima Vaše organizacije, te također može biti plaćeno – isticanjem objava kao što je to slučaj na Facebooku, ali se može povezati i sa oglašavanjem putem Facebooka, što daje dodatnu publiku Facebook kampanji. Ovo je moguće jer su platforme u vlasništvu iste kompanije, te se prilikom biranja opcija za izdvajanje objave može označiti dodatna opcija za izdvajanje objave i na Instagramu.

Još jedan od načina oglašavanja i kampanje putem Instagrama je tzv. Influencer marketing model koji podrazumijeva podršku Vašoj kampanji od strane poznatih Instagram korisnika (internet celebritya), plaćeno ili neplaćeno. Influenceri obično imaju ulogu životnih gurua koji promovišu određeni stil života ili stav. U ovoj ulozi mogu biti ključni uticajni faktor ili multiplikator trendova u oblastima poput mode, tehnologije, politike ili zabave.

Influencer marketing se razlikuje od tradicionalnog marketinga jer korisnici društvenih mreža vole čuti mišljenje i preporuke stvarnih osoba. Influenceri mogu predstaviti određenu akciju ili problem kao nešto što je njima veoma bitno, sa istinskom ili prenesenom osnovom, te uveliko mogu pojačati značaj kampanje.

Započinjanje suradnje sa influencerima obično podrazumijeva direktno kontaktiranje istih (ili njihovih menadžera) nakon čega je potrebno dogovoriti format pristupa zagovaranju problema ili akcije koja se želi predstaviti njihovim pratiocima. Što više influencera blagovremeno promoviše Vašu akciju ili ciljeve, to je publika koju ista dostigne veća. Primjer objava influencera koji promovišu akcije i proizvode možete pronaći u prezentaciji koju možete preuzeti na dnu ove stranice.


Google my Business

Korištenje Google my Businessa uveliko se razlikuje od korištenja već navedenih platformi. Uzrok tome je glavna razlika – Google my Business je “pasivno” oglašavanje.

Google my Business počinje označavanjem lokacije Vaše organizacije na Google mapama. Dodavanjem opisa, djelokruga rada (uključujući i lokacijski radius u kojem pružate usluge, odnosno u kojem djelujete), labela, odnosno ključnih riječi koje opisuju Vašu organizaciju, kao i redovnim objavljivanjem kratkih postova podižete svoju vidljivost na Google mapama. Ukoliko navedete svoju web stranicu, kao i linkove do društvenih mreža, broj telefona i ostale detalje, uz optimizaciju ključnih riječi, broj pregleda prema Vašoj organizaciji može porasti i do petocifrenih iznosa mjesečno.

Verifikacija Vaše lokacije je jednostavna – možete zahtijevati da Vam Google na adresu pošalje kod koji ćete unijeti u za to predviđeno polje, nakon čega ćete biti istaknuti na mapi.

Primjer verifikacijskog pisma možete vidjeti na narednim slikama.

Broj pregleda koji možete ostvariti pasivnim putem (pored značaja oznake organizacije na mapi) nije zanemariv. Ukoliko ste verifikovali svoju adresu i vidljivi ste na karti, te redovno objavljujete postove i slike, pored lokacije koju korisnici mapa traže i ugledaju Vašu organizaciju, te usputno pogledaju o čemu se radi, može lagano dostići četverocifren broj pregleda sedmično. Jedan post sedmično je dovoljan da bi algoritam prihvatio Vašu organizaciju kao aktivnu i kako bi Vas nastavio isticati na mapi, samim time podižući gledanost Vaših objava.

Korisna statistika koja prikazuje broj pregleda aktivnim traženjem imena organizacije, te pasivnim traženjem srodnih pojmova pruža uvid u uspješnost postavljanja ključnih pojmova u opis organizacije.

Navedenu platformu ne treba shvatiti kao glavni alat za promociju organizacije, već više kao pomoćni alat koji će uputiti korisnike prema ostalim platformama na kojima je moguće detaljnije pojasniti aktivnosti Vaše organizacije, odnosno alat koji će dovesti do većeg broja posjeta Vašoj web stranici, društevnim mrežama i YouTube kanalu. Može se posmatrati kao svojevrsno kratko upoznavanje sa trenutnim i dugoročnim ciljevima organizacije koje treba zainteresovati posjetitelja da posveti više vremena izučavajući glavnicu sadržaja na drugim, već navedenim, platformama.

Google my Business stranicu možete napraviti na ovom linku.


Pored svih navedenih optimizacija, preporučeno je imati i email newsletter. Newsletter predstavlja redovan mail kojim svoje partnere i zainteresovane korisnike interneta obavještavate o sprovedenim aktivnostima u određenom periodu. Najčešće se radi o izvještajima na sedmičnoj, polumjesečnoj, mjesečnoj ili kvartalnoj osnovi u kojem se ukratko navode postignuti rezultati, pokrenute akcije, planirane akcije i zagovaranje i ostale bitne aktivnosti Vaše organizacije.

Kako bi izbjegli blacklistanje mail adrese, do kojeg dolazi usljed algoritamskog praćnja postotka čitanosti istih, možete koristiti mailchimp.com, besplatnu online platformu za dizajniranje newslettera koja za slanje istih neće koristiti vašu adresu…Materijal za izradu kampanje, akcionog plana i vođenje evidencije objava na društvenim mrežama možete naći na ovom linku Za pristup arhiviranim podacima potreban je program 7zip koji možete besplatno preuzeti na sljedećem linku.Posted in Nekategorisano and tagged , , , , , , , , , , , , , .