Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) predstavlja brošure sa preporukama za poboljšanje budžetskog procesa

Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) predstavio je brošure sa preporukama za poboljšanje budžetskog procesa na konferenciji za medije održanoj 12.11.2014. U okviru rada na projektu: „Otvaranje budžetskog procesa u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Fondacija CPI je izvršila istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa i nakon toga izradila brošure sa preporukama kako budžetski proces učiniti što otvorenijim za učešće građana. Brošure su upućene na adrese partnerskih nevladinih organizacija kako bi informirale i motivirale građane za aktivno učešće u budžetskom procesu.

Istraživanje je obavljeno u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership, na način kako se to istraživanje provodi u još 100 zemalja u svijetu. Na osnovu indeksa otvorenosti budžeta, Bosna i Hercegovina je osvojila 50 bodova i rangirana je kao „država koja daje djelimične informacije o budžetu“.

„Osnovne preporuke su da vlasti trebaju proširiti sadržaj budžetskih dokumenata, koji moraju biti transparentni, lako dostupni i razumljivi građanima. Moraju se pridržavati zakonskih rokova za predstavljanje tih dokumenata javnosti. Među najbitnije preporuke spada izrada „Budžeta za građane“, koji bi građanima omogućio razumijevanje budžetskog procesa. Vlasti su dužne ne samo formalno obavijestiti građane, nego ih uključiti u proces budžetiranja. Od vlasti očekujemo otvorenost, a od građana akciju.“, izjavio je Zoran Ivančić, Predsjednik UO Centra za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI).

CPI Fondacija će nastaviti zagovarati rješavanje problema približavanja budžeta građanima.

DSC2324

DSC2342

DSC2317

 

Posted in Događaji, Vijesti.