Fondacija CPI kroz Mrežu za budžetsku odgovornost približava javne finansije građanima

Sarajevo, 30. juni 2015. godine – U okviru projekta: „Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije“, Fondacija CPI organizirala je drugi sastanak Mreže za budžetsku odgovornost, u prostorijama hotela Bosnia, u Sarajevu, u utorak, 30. 6. 2015. godine, u 11.00 sati.

 

IMG_0471 - Copy

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, medija, akademske zajednice, poslovnog sektora i vlasti, zainteresirani za organizirano djelovanje unutar Mreže, s ciljem rješavanja ključnih problema u oblasti javnih finansija u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se sprovodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) koji finansijski podržava USAID, a koordiniraju ga CCI i CPCD.

Na sastanku je raspravljano o dva problema budžetske netransparentnosti, identificirana na osnivačkom sastanku Mreže za budžetsku odgovornost. Prvi problem je nepostojanje Budžeta za građane na nivou entiteta i Distrikta Brčko, a drugi je dosljedna primjena Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti, iz 2012. godine, u oblasti djelovanja Ministarstva finansija FBiH.

Projektne aktivnosti biće usmjerene na zagovaranje izmjene zakona, u cilju uvođenja Budžeta za građane kao obaveznog dokumenta u budžetskom ciklusu. Budžet za građane predstavlja pojednostavljenu verziju budžeta, dostupnu i razumljivu što većem broju građana. Objavljivanje prijedloga budžeta u ovakvom formatu, omogućilo bi građanima da se uključe u raspravu o budžetu prije njegovog usvajanja u parlamentu. Od Ministarstva finansija FBiH se očekuje da poboljša komunikaciju sa građanima kroz sva četiri stepena regulirana Uredbom: informiranje, konsultacije, uključivanje i partnerstvo. To uključuje i konkretne mjere, poput objavljivanja liste organizacija i pojedinaca koji čine zainteresiranu javnost na internet stranici Ministarstva i imenovanje koordinatora za konsultacije.

Fondacija CPI nastaviće sa radom na većoj transparentnosti javne potrošnje, kao osnovnim preduslovom za veće uključivanje građana u budžetski proces.

IMG_0478 - Copy

IMG_0462IMG_0492IMG_0501

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.