Fondacija CPI protivi se donošenju zakona koji ugrožavaju pitku vodu po hitnom postupku

Sarajevo, 17. oktobar 2016.

Vlada Kantona Sarajevo po hitnom postupku predlaže ugrožavanje izvora pitke vode

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), pridružuje se upozorenju Udruženja građana „Eko akcija“ o razmatranju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo po hitnom postupku koje je predviđeno za sutrašnju sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

Smatramo da ne postoje razlozi za razmatranje prijedloga zakona po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez mogućnosti amandmanskog djelovanja. Svi zakoni vezani za vodozaštitnu zonu i snabdijevanje Kantona i Grada vodom, predstavljaju vitalni interes svih građanki i građana Sarajeva i kao takvi ne mogu se donositi po hitnim procedurama.

vrelobosne3

Stanje sa vodosnabdijevanjem gradskog centra i redukcije vode koje se eufemistički nazivaju obaranjem pritiska, ne utiču ni na koji način na izgradnju novih gradskih naselja koja se priključuju na postojeći vodovod. U Kantonu se nastavlja planiranje gradnje čitavih novih gradova sa fontanama i vještačkim jezerima unutar vodozaštitne zone.

Sve ove radnje omogućila je Vlada Federacije BiH, donošenjem, bez javne rasprave, Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva. Pravilnik donesen daleko od očiju javnosti koji je smanjio II i III vodozaštitnu zonu, vodio je ka izradi Elaborata zaštite izvorišta vode za piće „Sarajevsko polje“ Vlade Kantona Sarajevo, čiji sadržaj također nije dostupan javnosti. Ovaj Elaborat osigurava da se svako daljnje ugrožavanje izvora pitke vode odvija „po zakonu“.

Donošenje zakona koji vode daljnjem smanjivanju vodozaštitne zone i ugrožavanju izvorišta pitke vode smatramo vrlo kratkovidnom politikom, imajući na umu da živimo u istorijskom trenutku u kojem cjelokupnom čovječanstvu prijeti nestašica pitke vode.

 

Posted in Vijesti.