Otvorene javne nabavke u BiH (gdjejelova.ba)

Web stranica www.gdjejelova.ba je razvijena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”, koji je finansiran od strane Evropske unije. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) i Centar za društvena istraživanja Analitika. Osnovni cilj projekta je da se doprinese borbi protiv korupcije kroz jačanje procesa javnih nabavki u BiH aktivnim učešćem privatnog i sektora civilnog društva.

Fondacija CPI je u okviru ovog projekta provela edukaciju i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u BiH po pitanju procesa javnih nabavki, kao i monitoringa istih. Web stranica www.gdjejelova.ba, pored aktuelnosti iz oblasti javnih nabavki u BiH, objavljuje i priče na temu javnih nabavki koje pišu organizacije učesnice u projektu, a na osnovu praćenja procesa javnih nabavki u sredinama i sektorima u kojima djeluju.

Posted in Arhiva Projekata.