Jugoistočna Evropa ne bi trebala postati deponija za prljave energetske projekte

Brisel, 10. mart 2015. Prošle sedmice su predsjedavajući delegacija Evropskog parlamenta za šest zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te potpredsjednica Evropskog parlamenta, uputili pismo potpredsjedniku Evropske komisije Marošu Šefčoviču i komesaru za klimu i energetiku, Miguelu Ariasu Cañeteu, sa zahtjevom da osiguraju da reforma Ugovora o Energetskoj zajednici bude usklađena sa uvjetima za članstvo u EU.

Organizacije civilnog društva SEE Change Net i Climate Action Network Europe se zahvaljuju predstavnicima i predstavnicama Evropskog parlamenta na izražavanju iskrene zabrinutosti za budućnost energetskog sektora u zemljama Jugoistočne Evrope.

Ugovor o Energetskoj zajednici združuje Evropsku uniju sa zapadnim Balkanom, Ukrajinom i Moldavijom. Proces revizije Energetske zajednice, koji je trenutno u završnoj fazi, bi trebao osigurati da partnerske zemlje zadovolje sve relevantne okolišne, klimatske i društvene uvjete pri razvijanju njihovih energetskih politika.

Anneliese Dodds, Monica Macovei, Tonino Picula, Eduard Kukan i Alojz Peterle, predsjednici delegacija za zemlje Jugoistočne Evrope, kao i Ulrike Lunacek, članica delegacije i potpredsjednica Evropskog parlamenta, smatraju da zakonski okvir Energetske zajednice treba stvoriti jednake okolišne standarde, te osigurati da Jugoistočna Evropa “ne postane deponija za prljave energetske projekte”.

“Društveni aspekt Energetske zajednice mora biti uzet u obzir u bilo kojoj diskusiji o njenoj budućnosti”, rekla je zastupnica Evropskog parlamenta Anneliese Dodds. “Više se mora učiniti na obračunavanju sa energetskim siromaštvom i zaštiti korisnika i korisnica, posebno onih ranjivih, kao i osiguravanju pristojnih uslova za rad”, dodala je.

Zastupnici i zastupnice su također istakli važnost primjenjivanja pravila o javnim nabavkama i državnoj pomoći, kako bi se u regiji povećala transparentnost, te potakli Energetsku zajednicu da se obaveže na Mapu puta Evropske unije do 2050. godine i prioritetno primijeni klimatske ciljeve za 2020. i 2030. godinu.

“Snažno podržavamo stavove predsjedavajućih delegacija koji se tiču važnosti primjenjivanja pravila o javnim nabavkama i državnoj pomoći, jer je naše istraživanje pokazalo da je korupcija na visokim pozicijama u energetskom sektoru Jugoistočne Evrope endemska pojava”, rekao je Garret Tankosić-Kelly, direktor organizacije SEE Change Net.

“Ove godine se od svih zemalja očekuje da se obavežu na smanjenje emisija stakleničkih gasova za potrebe globalnog ugovora o klimatskim promjenama koji će biti potpisan u decembru u Parizu. Poziv zastupnika i zastupnica Evropskog parlamenta za djelovanje u oblasti klimatskih promjena u Jugoistočnoj Evropi se poklapa sa ovim globalnim pokretom za prelazak na obnovljive i čiste energetske sisteme, rekla je Dragana Mileusnić, koordinatorka za energetske politike Jugoistočne Evrope pri Climate Action Network Europe. “Očekujemo od svih zemalja članica Energetske zajednice da se obavežu na ove ciljeve prije samita u Parizu”, zaključila je.

“Fondacija CPI u svojim istraživanjima na projektu Politika energetske održivosti u Jugoistočnoj Evropi (SEE SEP) se uvjerila u postojanje velikih razlika u praksama i politikama u energetskom sektoru koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini u odnosu na standarde EU. Ukoliko se takva praksa nastavi, Bosni i Hercegovini će biti otežan ulazak u Evropsku Uniju”, izjavio je Zoran Ivančić, Predjednik Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacije CPI).

eu-parliament

Posted in Vijesti.