Konferencija o otvorenosti budžeta u Bosni i Hercegovini

(Sarajevo, 11. 03. 2013.) Objavljeni rezultati mjerenja otvorenosti 14 budžeta centralne vlasti – Najotvorenije upravljanje budžetom na državnom nivou Bosne i Hercegovine – Zapadnohercegovačka županija i Zimbabve imaju jednak stepen otvorenosti.

Danas je u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine održana OBS konferencija na kojoj su prezentovani rezultati mjerenja otvorenosti budžetskih procesa. Ovim istraživanjem su obuhvaćeni državni nivo, entiteti, Distrikt Brčko i svi kantoni, ukupno 14 budžeta. Radi se o nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije i predstavnici civilnog društva u stotinu zemalja svijeta, a u Bosni i Hercegovini ga sprovodi Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI.

(preuzmi PDF)

Posted in Analize.