Nagrađeni najbolji studentski radovi iz oblasti javnih finansija

U prostorijama Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) 30. marta 2018. godine je organizovana svečana dodjela nagrada za najbolje radove iz oblasti javnih finansija studentima: Ermini Husić, Emini Musić, Emini Ćiber i Tariku Atoviću.

Nagrađeni najbolji studentski radovi iz oblasti javnih finansija

U okviru realizacije dogovorene strateške saradnje Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa i Internacionalnog BURCH univerziteta u Sarajevu, a u sklopu projekta “Korištenje podataka iz Baze javnih finansija kao korektiv javnih politika u BiH”, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, proveden je nagradni natječaj za izbor najboljeg rada u oblasti javnih finansija uz korištenje podataka iz Baze javnih finansija.

Nagrađeni najbolji studentski radovi iz oblasti javnih finansija

Komisija u sastavu Nataša Tandir, Elvisa Buljubašić i Mirjana Sirćo, je od osam dostavljenih radova izabrala dva kojima će se dodijeliti nagrada po 800 KM:
1. Finansijska održivost Kantona Sarajevo, autorice Ermina Husić i Emina Musić;
2. Finansijska održivost Unsko-sanskog kantona, autori Emina Ćiber i Tarik Atović.

Posted in Vijesti.