Nastavak saradnje Fondacije CPI sa Burch Univerzitetom

Sarajevo 23. maj 2017.

Nakon predstavljanja Baze podataka javnih finansija na Burch Univerzitetu u Sarajevu, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), proširila je saradnju sa ovom visokoškolskom ustanovom kroz organiziranje prakse za studente u prostorijama Fondacije. Studenti Burch Univerziteta imaju obavezu praktičnog rada u trajanju od mjesec dana u toku  školske godine, tako da se jedna grupa studenata, nakon upoznavanja sa našim radom, odlučila da za svoju praksu odabere unos podataka u Bazu javnih finansija Fondacije CPI. Kako su izvještaji o izvršenju budžeta i drugi dokumenti za unos u Bazu počeli da pristižu u Fondaciju, studenti su u maju počeli sa radom. Studenti su zadovoljni poslom koji obavljaju, smatraju ga korisnim i zanimljivim, a neki od njih su počeli da pripremaju teme za seminarske radove, bazirane na podacima koje unose u bazu.

Pomenute aktivnosti se odvijaju kao dio projekta „Korištenje podataka iz Baze javnih finansija kao korektiv javnih politika u BiH“, finansijski podržanog od strane Fonda Otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

 

 

 

Posted in Vijesti.