Nepostojanje budžeta za građane kao jednog od dokumenata u budžetskom procesu

Jedan od načina da vlada pokaže da odgovorno i ekonomično upravlja javnim novcem jest to da se budžeti učine razumljivijim i javno dostupnim. Međutim, budžetski podaci su kompleksni i građanima teško razumljivi zbog stručnih termina i određenog stepena ekonomskog znanja koje zahtijevaju. Upravo zbog navedenih činjenica nije dovoljno da vlast samo osigura da budžet bude objavljen, već je neophodno da budžet prikaže u formi koja bi bila lako razumljiva prosječnom građaninu, u formi „Budžeta za građane“.

Fondacija CPI trenutno provodi zagovaračke aktivnosti čiji cilj uvesti „Budžet za građane“ kao obavezan budžetski dokument u budžetskom ciklusu u Zakon o budžetima FBiH, Zakon o budžetskom sistemu RS-a i Zakon o budžetu DB Bosne i Herzegovine. Prijedloge Fondacije CPI na Zakone o budžetima FBiH, RS i DB možete pronaći na CSSP forumu.https://www.cpi.ba/cssp-forum/

Fondacija CPI nudi tehničku i funkcionalnu pomoć pri izradi “Budžeta za građane” jedinicama lokalne, kantonalne, entitetske i državne uprave.

Posted in CSSP Forum.