Neprimjenjivanje sankcija za negativne revizorske izvještaje

Negativna mišljenja i mišljenja s rezervom koja se ponavljaju:
“Među 573 izvještaja državne i entitetskih VRI u periodu 2013-2015, 271 je s pozitivnim mišljenjem, 226 mišljenja s rezervom, 72 negativna, uz 4 suzdržavanja od davanja mišljenja.“
„Opštine i gradovi Federacije BiH: 43% izvještaja s negativnim mišljenjem.“
„RS: Od 37 urađenih revizija tokom perioda 2013 – 2015. godine, „pozitivno mišljenje“ dobile 3 jedinice lokalne samouprave (8%), 22 „mišljenje s rezervom“ (59%), 12 „negativnih mišljenja“ (33%).“
Raspon nerealizovanih preporuka:
25% u RS,
43% u FBiH
do 55% na nivou BiH*

Godišnji izvještaji o radu tužilaštava ne izdvajaju predmete pokrenute na osnovu revizorskih izvještaja.
Tužilaštva se nerjetko žale da informacije koje su date u revizorskim izvještajima nisu dovoljne da se pokrenu krivične prijave. Istovremeno, disciplinska odgovornost izostaje.
Članovi PSBiH se žale da nema reakcije niti dovoljno procesuiranja odgovornih rukovodilaca na osnovu revizorskih izvještaja –parlament nema dovoljno mehanizama za učinkovit pritisak na revidirane institucije kod kojih se revizorski nalazi i preporuke ponavljaju?

Na 5. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 22.12.2017 godine, usvojeni su amandmani Fondacije CPI na Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, koje možete pronaći na slijedećim linkovima: CPI amandmani na Zakon o parlamentarnom nadzoru BiHPrilog odredbe koje se mjenjaju ZOPN.

Navedeni amandmani sačinjeni su u cilju jačana transparentnosti i odgovornosti u radu prilikom postupanja po revizorskim preporukama, te u cilju jačanja učinkovitosti rada i odgovornosti ovlaštenih i odgovornih osoba u upravljanju datim ovlastima i javnim finansijama.

*statistički podaci preuzeti sa: http://www.sigmaweb.org/publications/BSC_SP34_05.pdf

Posted in CSSP Forum.