Održana Konferencija „Partnerstvo za otvorenu vlast u BIH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti“

Sarajevo, 01.12.2015.

Konferencija „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti“ održana je 1. decembra 2015. godine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) Centra za društvena istraživanja Analitika i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, uz potporu Ambasade Kraljevine Nizozemske i Europske unije.

Bosna i Hercegovina postala je članica inicijative Partnerstvo za Otvorenu Vlast (Open Government Partnership – OGP) u septembru prošle godine i članstvom se obavezala na usvajanje načela iz Deklaracije Partnerstva za otvorenu vlast. Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost podataka o radu tijela javne uprave, čije se članice obvezuju na konkretne mjere i djelovanje u područjima transparentnosti, osnaživanja sudjelovanja građana u procesu kreiranja javnih politika, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija. Bosna i Hercegovina se između ostalog obavezala napraviti svoj prvi Akcioni plan u okviru Partnerstva za otvorenu vlast sa rokom izrade do kraja juna 2015. godine. Ovaj rok je produžen za godinu dana, do 30. juna 2016. godine, jer vlasti Bosne i Hercegovine nisu ustanovile koordinaciono tijelo koje će pristupiti izradi Akcionog plana. Pošto bi se izrada Akcionog plana trebala odvijati kroz konsultacije sa organizacijama civilnog društva, ne čekajući na formiranje državnog koordinacionog tijela, koalicija organizacija civilnog društva koju sačinjavaju Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) Centar za društvena istraživanja Analitika, Transparency International Bosne i Hercegovine, UG Zašto ne?, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), izradila je prijedlog mjera za prvi Akcioni plan Bosne i Hercegovine u Partnerstvu za otvorenu vlast. Prijedlog mjera dostupan je na web stranici www.ogp.ba.

Cilj konferencije je bio postići zajedničko razumjevanje načela i standarda na koje se BiH obavezala pristupivši Partnerstvu, te mnogobrojnih koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, vlasti i državi u cjelini.

Planirano je da Konferencija okupi predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnike organa javne uprave uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva te stručnjake u ovoj oblasti. Nažalost, izostao je veći odziv donosilaca odluka, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti.

Na konferenciji su uspješne modele djelovanja otvorene vlasti, u okviru Partnerstva predstavili predstavnici Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije Eleanor Stewart i Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Tomislav Vračić. Za Bosnu i Hercegovinu je posebno zanimljiva činjenica da sa susjedna Republika Hrvatska za četiri godine članstva našla na vrhu liste država članica po kvaliteti ciljeva postavljenih Akcionim planom i njihovoj provedbi. Osim toga, na nedavno održanom Globalnom Samitu Partnerstva za otvorenu vlast, Hrvatska je dobila priznanje Regionalni pobjednik za projekat e-građanin. U drugom dijelu konferencije poseban akcent je stavljen na modernizaciju Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, te predstavljanje prijedloga amandmana kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja podataka.

IMG_6031

IMG_6035

IMG_6041

IMG_6042

IMG_6018

Posted in Vijesti.