Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini

U okviru programa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za implementaciju antikorupcijske strategije i akcionog plana u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa, u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Centrom za socijalna istraživanja Analitika provodi projekat Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Iz potrebe za efikasnijom borbom protiv korupcije, aktivnosti su fokusirane na transparentnost javnih nabavki, aktivnim uključivanjem u proces privatnih preduzeća i zagovaračkih organizacija civilnog društva, u saradnji sa državnom Agencijom za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (APIK). Koristi od projekta imaju sve državne agencije u zemlji koje se bave javnim nabavkama i borbom protiv korupcije, državni službenici i zvaničnici, tužioci i revizori, a samim tim, i sve građanke i građani Bosne i Hercegovine.

Posted in Arhiva Projekata.