Poruka okruglog stola: Uvesti Budžet za građane u zakon i učiniti ga dostupnim građanima i građankama

Sarajevo, 6. april 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je jučer u hotelu Europa u Sarajevu, okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertice iz oblasti javnih finansija.

Na okruglom stolu predstavljena je analiza “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane i prijedlog izmjena legislative s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu”, koju je izradila Fondacija CPI. Ova analiza uključuje prijedlog amandmana na zakone o budžetu entiteta i distrikta koji bi trebali rezultirati uključivanjem izrade Budžeta za građane u pomenute zakone. Na taj način, Budžet za građane bi se u budžetski ciklus uvrstio kao obavezan, zakonski propisan, razumljiv i svim građanima i građankama dostupan budžetski dokument.

Zaključak okruglog stola je da obavezna izrada Budžeta za građane ima niz prednosti kako za građane i građanke, tako i za vlasti na svim nivoima. Građanima i građankama  olakšao bi nadgledanje upravljanja javnim novcem i stvorio osnovu za učešće u javnim raspravama. Budžet za građane ima važnu ulogu i za vlasti koje bi njegovim objavljivanjem pokazale proaktivnu transparentnost, a kroz njegovu edukativnu ulogu objasnile najširoj javnosti osnovne budžetske pojmove i nadležnosti različitih nivoa vlasti.

Ovo je bio treći po redu i finalni okrugli sto na temu Budžet za građane, prethodna dva održana su u Banja Luci i Brčkom. Okrugli sto „Budžet za građane“ organiziran je u okviru projekta „Održivost civilnog društva“ koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.