Privatni i javni sektor u budžetskim izdvajanjima

Ovaj problem tiče se neravnomjernog omjera budžetskih izdvajanja sa realnog sektora na administraciju.

Omjer javnog sektora u našoj državi je toliko velik da jednostavno guši privatni i ne dopušta mu normalan razvoj.

(Potrebno je detaljno ispitati strukturu potrošnje, koliko kapitalnog budžeta ide u institucionalni razvoj, a koliko ide u ekonomski razvoj)

Posted in CSSP Forum.