Statistički podaci u novom izvještaju nevladinih organizacija Jugoistočne Europe pokazuju neravnomjeran napredak prema održivom energetskom sektoru

Beograd, Podgorica, Priština, Sarajevo, Skoplje, Tirana, Zagreb, 9. novembar 2016.

Ostvaren je neujednačen napredak prema povećanju održivosti energetskog sektora u Jugoistočnoj Europi, navodi se u novom izvještaju objavljenom jučer od strane grupe nevladinih organizacija. Emisije CO2, gubici električne energije i energetska intenzivnost su se smanjili u većini zemalja regije, ali je manji napredak postignut na povećanju udjela solarne energije i energije vjetra kao i u borbi protiv korupcije.

“Izveštaj nam pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina po pitanju određenih energetskih indikatora i dalje u zaostatku u odnosu na zemlje iz regije, a naročito u odnosu na zemlje EU. I dalje imamo izuzetno veliki neiskorišteni potencijal obnovljivih izvora, koji bi nam omogućio „zeleniju“ energiju i čišći zrak,  ali i otvoreniji put ka Europskoj Uniji.“,  istakla je Irma Filipović-Karadža, menadžerica projekta iz Fondacije CPI, na projektu Politika energetske održivosti u Jugoistočnoj Europi, (SEE SEP).

Tabela rezultata, koja pokriva sedam zemalja i upoređuje podatke iz 2010. i 2014./2015. godine, ima za cilj nadopuniti godišnje izvještaje o napretku Europske komisije – objavljena je danas. Ova tabela rezultata pokazuje dublje podatke, izvan samog okvira usvajanja legislativa, kako bi se ispitale konkretne promjene tijekom posljednjih pet godina.

Među rezultatima su:

  • Emisije CO2 izgaranja goriva po stanovniku su smanjene između 2010.-2014. godine u svim zemljama osim Bosne i Hercegovine i Albanije. Smanjenje emisija u Srbiji, međutim, može biti rezultat poplava u 2014. godini.
  • Hrvatska ima najviše solarne energije i energije vjetra, sa 5,5% električne energije iz vjetra u 2014. godini. Proizvodnja solarne električne energije je iznosila 35 GWh u 2014. godini – ipak, iskoristili su svega mali dio svog potencijala.
  • Gubici u prijenosu i distribuciji su smanjeni u periodu 2010.-2015. godine u svim zemljama osim Albanije
  • Kosovo je zemlja u regiji koja najviše ovisi o uglju, sa 97% proizvodnje električne energije iz uglja u 2014. godini. Makedonija i Srbija su druga i treća zemlja, sa 69,5% i 64,8% proizvodnje električne energije iz uglja, respektivno. Usporedbe radi, EU je proizvela 26,3% električne energije iz uglja u 2014.godini.
  • Energetska intenzivnost – količina energije potrebne za proizvodnju jedinice BDP-a, se smanjila između 2010.-2014. godine u svim zemljama regije osim u Bosni i Hercegovini i Albaniji.
  • Između 2010.-2015. godine sve zemlje, osim Makedonije i Albanije, su poboljšale svoje rezultate indeksa percepcije korupcije – ali samo djelomično.

Izvještaj na engleskom jeziku u PDF formatu možete preruzeti ovdje: https://www.cpi.ba/south-east-europe-watch-dog-report-2016/

south_east_europe_watch_dog_report_2016

Posted in Vijesti.