Sve veća budžetska izdvajanja za vjerske zajednice

U sekularnoj BiH sve su veća budžetska izdvajanja za vjerske zajednice. Ekonomska analitičarka gđa Svetlana Cenić je za Fondaciju CPI analizirala izdvajanja budžetskih sredstava za vjerske zajednice u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, za 2010. i 2011. godinu. Podaci se odnose na izdvajanja za vjerske zajednice, obnovu i izgradnju vjerskih objekata, kao i za vjerske škole i institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Cenić objašnjava kako je došla do ovih podataka i koliko su povećana izdvajanja vjerskim zajednicama u odnosu na 2010. godinu.

(preuzmi PDF)

Posted in Analize.