Radio drama Ibret

U želji da upotpunimo kvalitet medijskog sadržaja, posebno radijskog programa, Fondacija CPI je kreirala, snimila i producirala radio dramu čije epizode tematiziraju važne oblasti – upravljanje, slobodu izražavanja, borbu protiv lažnih vijesti, reformu javne uprave, učešće civilnog društva u donošenju odluka i borbu protiv sive ekonomije. Projekat snimanja radio drame “Ibret” je podržan Creative Box […]