U organizaciji Fondacije CPI u Banja Luci održan treći sastanak Mreže za budžetsku odgovornost

Banja Luka, 14. juni 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) održala je  treći po redu sastanak Mreže za budžetsku odgovornost u hotelu Bosna u Banja Luci. Ovo je prvi sastanak Mreže koji se održava u Republici Srpskoj. Na sastanku je prezentiran dosadašnji rad Mreže na prijedlozima amandmana na entitetske zakone i komentarima na zakon distrikta, koji bi trebali dovesti do zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane.

IMG_1686

Učesnici su u okviru diskusije o budućem radu Mreže za budžetsku odgovornost razmatrali revidiranje postojećih i postavljanje novih zadataka pred članove Mreže. Neprovođenje programskog budžetiranja iako je zakonski propisano, ostaje jedna od glavnih prepreka transparentnosti budžeta i njegovom boljem razumijevanju od strane građanki i građana. Izražena je snažna podrška svih učesnika sastanka, predstavnika vlasti i civilnog društva radu Mreže. Preporuka skupa je da se u narednom periodu rad Mreže fokusira na probleme interne revizije, revizije učinka, kao i na sadržaj izvještaja o realizaciji budžeta.

Mreža za budžetsku odgovornost osnovana je u okviru projekta: „Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije“, koji se sprovodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) koji finansijski podržava USAID, a koordiniraju ga CCI i CPCD. Ciljevi mreže su povećavanje transparentnosti i u sektoru javnih finansija kao preduslovu za veće učešće građanki i građana u praćenju i kontroli javnih finansija.

IMG_1673

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.