U Sarajevu održan okrugli sto na temu „Otvorenost budžeta, građanska participacija i nadzor nad budžetima u BiH“ u organizaciji Fondacije CPI

 

Sarajevo, 29. novembar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) organizirala je danas okrugli sto na temu „Otvorenost budžeta, građanska participacija i nadzor nad budžetima u BiH“ u Hotelu Holiday, u Sarajevu. Cilj okruglog stola bio je da otvori dijalog između organizacija civilnog društva i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o tome kako povećati otvorenost budžeta i građansko učešće u budžetskom procesu.

20161129_114902

Iako je izostalo značajnije učešće predstavnika vlasti koji se dogodilo zbog raznih događanja koja su se odvijala istovremeno sa ovim okruglim stolom, prisutni učesnici okruglog stola su razvili kvalitetnu diskusiju o neophodnosti otvaranja budžeta i građanskog učešća u nadzoru budžetskog procesa.

20161129_115308

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta „Od budžetske otvorenosti do participativnosti“ finansijski podržanog od Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

 

Posted in Vijesti.