Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini

Objavljeni su novi rezultati globalnog „Istraživanja otvorenosti budžeta“ (Open Budget Survey – OBS).

Ovo istraživanje se sprovodi svake dvije godine, a Bosna i Hercegovina u njemu sudjeluje od 2008. godine. Radi se o jedinom nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije civilnog društva u 125 zemalja svijeta, a u Bosni i Hercegovini ga sprovodi “Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI”. 

Index otvorenosti budžeta (OBI) Bosne i Hercegovine pao je sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini. BiH se ovim rezultatom pozicionirala na 96 mjestu od ukupno 125 zemalja koje su uzele učešće u istraživanju. To znači da vlasti u Bosni i Hercegovini građanima i građankama pružaju nedovoljne informacije o budžetu. BiH se tako našla u društvu Pakistana, Burkine Faso, Svazija, Angole i Saudijske Arabije.

Zvanična prezentacija rezultata i preporuka će se održati u Sarajevu 4.6.2024. godine u hotelu Holiday sa početkom u 11.00 sati.

Punom tekstu izvještaja, uključujući preporuke i druge resurse, poput podataka specifičnih za svaku zemlju, možete pristupiti na www.internationalbudget.org/open-budget-survey

Pregled rezultata Indeksa otvorenosti budžeta za Bosnu i Hercegovinu dostupan je na: https://internationalbudget.org/bs/open-budget-survey/country-results/2023/bosna-i-hercegovina

Sažetak na engleskom jeziku dostupan je na: https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-bosnia-and-herzegovina-2023-en.pdf

Sažetak na BHS jezicima dostupan je na: https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-bosnia-and-herzegovina-2023-bs.pdf

Posted in Vijesti and tagged .