Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini

Objavljeni su novi rezultati globalnog „Istraživanja otvorenosti budžeta“ (Open Budget Survey – OBS). Ovo istraživanje se sprovodi svake dvije godine, a Bosna i Hercegovina u njemu sudjeluje od 2008. godine. Radi se o jedinom nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije civilnog […]