Istraživanje o otvorenosti budžeta (OBS)

Centar za zastupanje građanskih interesa je sproveo Open budget Survey (OBS), istraživanje budžetskog procesa na državnom nivou u Bosni i Hercegovini po metodologiji International Budget Partnership-a (IBP), organizacije koja mjeri, rangira i objavljuje rang listu zemalja po kriteriju otvorenosti budžetskih procesa. Posljednje rangiranje koje je IBP objavio je bilo u januaru 2013. godine. U isto vrijeme, koristeći identičnu metodologiju i kriterije, istražili smo entitetske, kantonalne i budžetski proces u Distriktu Brčko, da bismo ustanovili kako se u Bosni i Hercegovini upravlja sa većinom budžetskog novca. To nam je omogućilo da vlastima, civilnom sektoru i građanima prezentiramo šta treba biti korigirano u tim procesima i koji su prioriteti.


Brošure za nevladine organizacije i građanstvo

Posted in Arhiva Projekata.