Priručnik za Građansku maturu

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa Sarajevo organizira tokom juna 2016. godine u šest bh. gradova (Sarajevo, Banjaluka, Mostar, Zenica, Doboj i Tuzla) „Građansku maturu“. 

Građanska matura je simboličan naziv za edukativno zabavni događaj namjenjen mladima, prije svega maturantima koji bi na predstojećim Lokalnim izborima trebali po prvi put glasati. Želja organizatora je da kroz edukativne i zabavne sadržaje omogući mladima da nauče nešto novo, te da kasnije nastave da stječu nova znanja i postanu informisani, aktivni i odgovorni građani svoje lokalne zajednice. 

Cilj ovog priručnika je da se mladi upoznaju sa značenjem i značajem ekonomskih politika i da potakne mlade da se zainteresuju za praćenje prikupljanja i trošenja budžetskih sredstava.

U prvom dijelu priručnika dat je kratak osvrt na osnovne makroekonomske ciljeve svake države, a kratko su predstavljene i ekonomske politike koje neka država može koristiti za postizanje tih ciljeva. 

Drugi dio daje pregled osnovnih makroekonomskih trendova u BiH te stavlja naglasak na osnovne makroekonomske probleme sa kojima se suočava naša država.

U trećem dijelu prikazane su osnovne ekonomske politike: monetarna i fiskalna politika sa osnovnim naznakama o mogućnosti njihove primjene u BiH, U ovom dijelu objašnjena je i veza između ekonomije i politike uz poseban naglasak na važnost izlaska na glasanje. Slijedeći zahtjev Europske komisije iz 2015. godine , nadležne institucije u BiH pripremile su Program ekonomskih reformi za 2016-2018. godinu.

U četvrtom dijelu ovog priručnika dat je pregled predviđenih mjera, te projekcija budžeta na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko.

U posljednjem dijelu ovog priručnika dat je osvrt na prihode i rashode ostvarene u 9 gradova i općina u kojima će biti održana Građanska matura.

Ovdje možete preuzeti Priručnik za Građansku maturu u PDF formatu.

Posted in Analize.