Parlamentarci ne uzimaju bolovanje

(Sarajevo, 21. 04. 2011.) Prema informacijama o broju prijavljenih dana bolovanja koje dolaze iz BiH parlamenata, naši parlamentarci ne znaju šta znači zdravstveni problem. U Parlamentu Bosne i Hercegovine u prošlom mandatu, od 2006-te do 2010-e godine, 42 zastupnika i 15 delegata jedva da su skupili, prema podacima administrativnih službi tog Parlamenta, 100 dana bolovanja. […]

Potrošeno preko 3 milijarde i 800 miliona KM u ništa

(Sarajevo, 20. 03. 2011.) Međunarodni monetarni fond (MMF) je u svojem zvaničnom i objavljenom dokumentu projicirao da će ukupni rashodi administracije u BiH u ovoj godini biti 8 miljardi 619 miliona KM. Prema tome, državni aparat troši 273 KM u svakoj sekundi, pa je od općih izbora održanih 4. oktobra 2010., bez ikakvih planova i […]

Rasprava o Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu

(Sarajevo, 9. 03. 2011.) Danas je u Sarajevu, u organizaciji Fondacije CPI, održan okrugli stol nevladinih organizacija o nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2011-tu godinu. Sa predstavnicima desetak udruženja, fondacija i koalicija razgovarali su Muhamed Kozadra, ministar finansija Kantona Sarajevo i njegova pomoćnica Zlata Prguda. (preuzmi PDF)

Svi budžeti na jednom mjestu

(Sarajevo, 06. 07. 2010.) Prikupljeni svi dostupni dokumenti o izvršenju budžeta na nivou kantona, entiteta, države i distrikta Brčko od 2005. do danas – Web stranicu pokrenuo g. Allan Reed, direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini – Brojač pokazuje da država potroši prosječno 267 KM svake sekunde Fondacija CPI pokrenula je web stranicu www.cpi.ba […]

To je naš novac! – Banja Luka

(Banja Luka, 18.11. 2009.) Mjesečne obaveze prema državi prosječne četveročlane porodica u RS iznose 783 KM – 83,4 posto anketiranih ne zna da oko 120.000 ljudi prima plaću iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH U organizaciji Fondacije CPI održana je konferencija za novinare „To je naš novac!“, na kojoj je, između ostalog, predstavljena visina […]

To je naš novac! – Sarajevo

(Sarajevo, 11. 11. 2009.)  Mjesečne obaveze prema državi prosječne četveročlane obitelji u Federaciji iznose 757 KM – 83,4 posto anketiranih ne zna da oko 120.000 ljudi prima plaću iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini – najvažnije odluke o javnim financijama donose se bez članova parlamenta (preuzmi PDF)