Priručnik za Građansku maturu

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa Sarajevo organizira tokom juna 2016. godine u šest bh. gradova (Sarajevo, Banjaluka, Mostar, Zenica, Doboj i Tuzla) „Građansku maturu“.  Građanska matura je simboličan naziv za edukativno zabavni događaj namjenjen mladima, prije svega maturantima koji bi na predstojećim Lokalnim izborima trebali po prvi put glasati. Želja organizatora je da kroz edukativne […]

Analiza “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” (Radna verzija)

Radna verzija analize “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” za Federaciju Bosne i Hercegovine bila je predmet rasprave na okruglom stolu održanom u Sarajevu. Cijeli dokument možete preuzeti na linku: analiza-uvodenja-budzeta-za-gradane-web

Анализа “Увођење праксе израде Буџета за грађaне с циљем његовог увођења као обавезног буџетског документа у буџетском циклусу” (РАДНА ВЕРЗИЈА)

Radna verzija analize “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” za Republiku Srpsku bila je predmet rasprave na okruglom stolu održanom u Banja Luci. Cijeli dokument dostupan je na linku: analiza-rs-web

Komentari Fondacije CPI na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta  

Mart, 2016. U ovom dokumentu prezentirani su CPI-ovi komentari na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta (u daljem tekstu: prednacrt Zakona), sa ciljem uvođenja zakonske obaveze izrade budžeta za građane. Komentari su dati u vidu prijedloga dopuna prednacrta Zakona iz decembra 2015. godine kojeg je izradila Direkcija za finansije BD, uz prateće obrazloženje istih.   […]

ANALIZA FINANCIJA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od 10 kantona, čije su nadležnosti definirane Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona. Svi kantoni imaju određen broj ekskluzivnih nadležnosti, dok u drugim oblastima dijele nadležnosti sa nivoom Federacije ili sa općinama. Također, neke od nadležnosti su im delegirane od strane viših nivoa vlasti. Najvažnija područja ekskluzivne nadležnosti za pružanje, odnosno financiranje usluga, koje imaju kantoni su slijedeća: […]

REZULTATI ISTRAŽIVANJA OTVORENOSTI BUDŽETA U BIH

Transparentnost budžeta (otvoreni budžet) podrazumijeva mogućnost građana da dobiju informacije o budžetu koje su potpune, bitne, tačne, pravovremene i predstavljene na razumljiv način. Manjak transparentnosti u ovome području može dovesti do odabira nepopularnih i neprikladnih programa, te korumpiranog i rastrošnog trošenja. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, a također i omogućuje građanima da […]

ANALIZA FINANCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH

O lokalnim funacijama u BiH Lokalni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini sastoji se ukupno od 143 jedinice lokalne samouprave. Od tog broja, najniži nivo vlasti u Republici Srpskoj je organiziran u 57 općina i 6 gradova (Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Doboj i Bijeljina). U Federaciji BiH postoje 74 općine i 6 gradova (Sarajevo, Mostar, […]

Pregled finansija lokalne samouprave

Nakon zvaničnog predstavljanja Baze podataka javnih finansija, Fondacija CPI objavljuje prvi dokument napravljan na osnovu podataka iz baze. Analiza finansija lokalne samouprave u BiH, koja se nalazi pred vama, rađena je na osnovu podataka koji su trenutno bili na raspolaganju iz CPI baze. Dakle, nije rađena analiza zakonodavnog okvira, nadležnosti općina, da li prihodi odgovaraju […]

Monitoring javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo

(Sarajevo, decembar 2013.) Analiza “Monitoring javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo – Koliko su lokalne vlasti odgovorile na zahtjeve građana?” Kako bi se potaknuo odgovorniji odnos vlasti prema zahtjevima i potrebama građana u 2012. godini, provedeno je do sada najsveobuhvatnije istraživanje subjektivnih stavova građana vezano za kvalitet i dostupnost 16 javnih usluga u 25 općina […]

Konferencija o otvorenosti budžeta u Bosni i Hercegovini

(Sarajevo, 11. 03. 2013.) Objavljeni rezultati mjerenja otvorenosti 14 budžeta centralne vlasti – Najotvorenije upravljanje budžetom na državnom nivou Bosne i Hercegovine – Zapadnohercegovačka županija i Zimbabve imaju jednak stepen otvorenosti. Danas je u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine održana OBS konferencija na kojoj su prezentovani rezultati mjerenja otvorenosti budžetskih procesa. Ovim istraživanjem su obuhvaćeni […]