BROJAČ JAVNE POTROŠNJE – POTROŠENO U 2018:

AKTUELNI PROJEKTI

Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti

Projekat „Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti“ je finansijski podržan od strane Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Pristup informacijama o budžetu i mogućnost uključivanja građana kroz cijeli budžetski proces, zajedno sa nadzorom nad budžetom od strane zakonodavne vlasti i institucija za reviziju doprinijele bi odgovornijem trošenju javnog novca. Brojni su dokazi koji pokazuju […]

Partnerstvo za otvorenu vlast i otvoreni javni podaci u BiH

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je multilateralna inicijativa čiji je cilj obezbijediti konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Fondacija CPI je jedna od organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koja već […]

Politika energetske održivosti u Jugoistočnoj Evropi

SEE SEP je projekat u kojem sudjeluje 14 organizacija civilnog društva iz 7 zemalja Jugoistočne Evrope i dvije međunarodne organizacije, WWF i Bankwatch. Pred zemljama regije je veliki izazov da proizvodnju i potrošnju energije učine održivom, stabilnom i pristupačnom građanima. Naša misija je da utječemo na planove, nudimo alternative, prezentiramo dugoročne scenarije, objašnjavamo posljedice, sve […]

Projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Projekat “Održivost civilnog društva” za cilj ima jačanje i održavanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH. Projekat finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, a provode Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva. Fondacija Centar za zastupanje […]