BROJAČ JAVNE POTROŠNJE – POTROŠENO U 2015:

AKTUELNI PROJEKTI

obs

Rječnik javne potrošnje

Građanke i građani imaju pravo zahtijevati da se njihov novac troši racionalno. Državna vlast je dužna detaljno i razumljivo objasniti svoju potrošnju iz državne kase koja se puni novcem iz doprinosa, carina i poreza. Da bi se mogla postavljati prava pitanja svim nivoima vlasti i tražiti pojašnjenja sa svaku utrošenu stavku koja nije jasna, važno […]

lova

Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini

U okviru programa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za implementaciju antikorupcijske strategije i akcionog plana u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa, u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Centrom za socijalna istraživanja Analitika provodi projekat Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Iz potrebe za efikasnijom borbom protiv […]

poplava

poplave.ba

Centar za zastupanje građanskih interesa je dio neformalne koalicije koja je kreirala javni informacijski servis  poplave.ba i stavila ga na raspolaganje ugroženom stanovništvu, ekipama na terenu, donatorima, organizacijama i ustanovama, da ga koriste kao svoj alat u akcijama prikupljanja, slanja i raspodjele humanitarne pomoći. U koaliciji koja radi na optimizaciji planirane i kontroli dosadašnje pomoći su […]

javne informacije

Od javne informacije do aktivnog građanstva

Uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, kroz programsku oblast namijenjenu civilnom društvu, Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Od javne informacije do aktivnog građanstva. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina može imati efikasan i transparentan sistem javnih finansija koji će biti u službi interesa države i građana, samo ako sadržaj, osnovne karakteristike […]

brojac

Brojač budžetske potrošnje

Brojač budžetske potrošnje postavljen je u najprometnijoj sarajevskoj ulici krajem 2011. godine. Displej 24 sata dnevno prikazuje količinu i brzinu budžetske potrošnje, služeći kao podsjetnik na novac poreskih obveznika koji bh. institucije vlasti potroše tokom godine. Iz sekunde u sekundu, prati se budžetska potrošnja svih nivoa vlasti – državnih, entitetskih, kantonalnih, općinskih te u Distriktu […]

javne nabavke

Istraživanje o otvorenosti budžeta (OBS)

Centar za zastupanje građanskih interesa je sproveo Open budget Survey (OBS), istraživanje budžetskog procesa na državnom nivou u Bosni i Hercegovini po metodologiji International Budget Partnership-a (IBP), organizacije koja mjeri, rangira i objavljuje rang listu zemalja po kriteriju otvorenosti budžetskih procesa. Posljednje rangiranje koje je IBP objavio je bilo u januaru 2013. godine. U isto […]

see sep

Politika energetske održivosti u Jugoistočnoj Evropi

SEE SEP je projekat u kojem sudjeluje 14 organizacija civilnog društva iz 7 zemalja Jugoistočne Evrope i dvije međunarodne organizacije, WWF i Bankwatch. Pred zemljama regije je veliki izazov da proizvodnju i potrošnju energije učine održivom, stabilnom i pristupačnom građanima. Naša misija je da utječemo na planove, nudimo alternative, prezentiramo dugoročne scenarije, objašnjavamo posljedice, sve […]

BMB

BalkanMythBusters

BalkanMythBusters (BMB) je zamišljen kao regionalni projekat koji kroz novinarske, dokumentarne i umjetničke video radove propituje najznačajnije mitove, predrasude i neznanja koja se se stoljećima gomilaju na području Balkana, a koja još uvijek intenzivno oblikuju našu sadašnjost. Mitovi se interpretiraju kao činjenice, vrednuju se kao validni argumenti, a motivi iz umjetničkih djela postaju dokazi. Cilj […]

budzeti ba

Jedinstvena baza budžetskih podataka

U partnerstvu sa Open Knowledge Foundation iz Ujedinjenog Kraljevstva, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Pristup budžetskim podacima s jednog mjesta. Vjerujemo da građanke i građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se raspolaže njihovim novcem, u predizbornom i postizbornom periodu. Budžetski podaci […]

ovcice

gdjejelova.ba

Stranica gdjejelova.ba je osmišljena da prikuplja i na razumljiv način prezentuje podatke o javnim finansijama, u svim aspektima procesa koji uključuje javne prihode i rashode. Pratimo potrošnju različitih nivoa političko-administrativnih struktura (država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, kantoni, općine/opštine, Distrikt Brčko). Javne finansije su namijenjene za javnu potrošnju, a naša je […]

civilno drustvo

Program održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini

U Programu održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj i Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, a provode Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva, Centar za zastupanje građanskih interesa je partner u sektoru Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta). CPI će se u […]