Partnerstvo za otvorenu vlast i otvoreni javni podaci u BiH

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je multilateralna inicijativa čiji je cilj obezbijediti konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Fondacija CPI je jedna od organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koja već godinama zagovara i ima konkretne aktivnosti na pristupanju naše zemlje toj inicijativi i na primjeni njenih standarda u praksi. Više o OGP inicijativi možete naći na www.ogp.ba

Značajan dio ove inicijative je primjena Open Data standarda i načela na sve podatke kojima raspolažu vlasti i javne organizacije, institucije i preduzeća u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima. Prve pilot objave datasetova bit će postavljene na sajt opendata.ba.

Posted in Projekat.