Open Budget Partnership

Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey – OBS) koje smo proveli tokom 2022 godine je jedino svjetsko nezavisno, komparativno, na činjenicama utemeljeno ispitivanje koje koristi međunarodno priznate kriterije da ocijeni javnu dostupnost budžetskim informacijama, formalne prilike za učešće javnosti u državnom budžetskom procesu, te ulogu koju u budžetskom procesu imaju institucije koje pružaju formalni nadzor, poput zakonodavnih tijela i vrhovnih tijela za reviziju.
Istraživanje pomaže lokalnim civilnim društvima da procijene i sa svojom vladama razmotre korištenje javnih sredstava i načine izvještavanja. Ovaj osmi ciklus OBS-a koji provodimo a obuhvata 120 zemalja.
Za više informacija, uključujući detaljnu OBS metodologiju, Globalni izvještaj Istraživanja o
otvorenosti budžeta za 2021., nalaze za sve zemlje koje su uzele učešće u istraživanju i pretraživač podataka, posjetite www.internationalbudget.org/open-budget-survey

Posted in Projekat.