Analiza “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” (Radna verzija)

Radna verzija analize “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” za Federaciju Bosne i Hercegovine bila je predmet rasprave na okruglom stolu održanom u Sarajevu. Cijeli dokument možete preuzeti na linku: analiza-uvodenja-budzeta-za-gradane-web

Анализа “Увођење праксе израде Буџета за грађaне с циљем његовог увођења као обавезног буџетског документа у буџетском циклусу” (РАДНА ВЕРЗИЈА)

Radna verzija analize “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” za Republiku Srpsku bila je predmet rasprave na okruglom stolu održanom u Banja Luci. Cijeli dokument dostupan je na linku: analiza-rs-web

Komentari Fondacije CPI na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta  

Mart, 2016. U ovom dokumentu prezentirani su CPI-ovi komentari na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta (u daljem tekstu: prednacrt Zakona), sa ciljem uvođenja zakonske obaveze izrade budžeta za građane. Komentari su dati u vidu prijedloga dopuna prednacrta Zakona iz decembra 2015. godine kojeg je izradila Direkcija za finansije BD, uz prateće obrazloženje istih.   […]