Komentari Fondacije CPI na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta  

Mart, 2016.

U ovom dokumentu prezentirani su CPI-ovi komentari na prednacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta (u daljem tekstu: prednacrt Zakona), sa ciljem uvođenja zakonske obaveze izrade budžeta za građane. Komentari su dati u vidu prijedloga dopuna prednacrta Zakona iz decembra 2015. godine kojeg je izradila Direkcija za finansije BD, uz prateće obrazloženje istih.

images

 

Cijeli dokument možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Komentari na prednacrt Zakona o budžetu BD BiH 

Vaše komentare i sugestije na sadržaj ovog dokumenta možete ostaviti ispod.

Posted in Analize, CSSP Analize, CSSP Forum.