Analiza “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” (Radna verzija)

Radna verzija analize “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu” za Federaciju Bosne i Hercegovine bila je predmet rasprave na okruglom stolu održanom u Sarajevu.

analiza 3

Cijeli dokument možete preuzeti na linku: analiza-uvodenja-budzeta-za-gradane-web

Posted in Analize, CSSP Analize.