Open Budget Partnership

Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey – OBS) koje smo proveli tokom 2022 godine je jedino svjetsko nezavisno, komparativno, na činjenicama utemeljeno ispitivanje koje koristi međunarodno priznate kriterije da ocijeni javnu dostupnost budžetskim informacijama, formalne prilike za učešće javnosti u državnom budžetskom procesu, te ulogu koju u budžetskom procesu imaju institucije koje pružaju formalni […]

SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan

Centar za promociju civilnog društva – CPCD, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (Center for Research and Policy Making (CRPM), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni […]

Centar72

Prepoznavajući problem nedovoljnog rada s lokalnim zajednicama, CPI je sa gradovima Zenica i Tuzla pokrenula projekt Centar 72 kao platformu za komunikaciju između građana i nadležnih gradskih i opštinskih službi koju kontinuirano održava od 2016. Građani svoje upite i prijave problema u okruženju mogu putem portala uputiti nadležnima 24 sata dnevno. Centar 72 Tuzla Centar […]

Partnerstvo za otvorenu vlast i otvoreni javni podaci u BiH

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je multilateralna inicijativa čiji je cilj obezbijediti konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Fondacija CPI je jedna od organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koja već […]