ANALIZA FINANCIJA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od 10 kantona, čije su nadležnosti definirane Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona. Svi kantoni imaju određen broj ekskluzivnih nadležnosti, dok u drugim oblastima dijele nadležnosti sa nivoom Federacije ili sa općinama. Također, neke od nadležnosti su im delegirane od strane viših nivoa vlasti. Najvažnija područja ekskluzivne nadležnosti za pružanje, odnosno financiranje usluga, koje imaju kantoni su slijedeća: područje obrazovanja (osnovnoškolsko, srednješkolsko i visoko obrazovanje), zdravstena zaštita i socijalna zaštita. Najvažnije dijeljene nadležnosti uključuju ekonomski razvoj, urbanizam, zaštitu okoliša, kulturu, sport i održavanje puteva. Svaka od ovih i ostalih nadležnosti zahtjeva donošenje neophodnih politika i legislative (kroz zakone, strategije i druge akte), financiranje određene  nadležnosti, te provođenje i nadzor nad istim. Općine, kantoni i nivo Federacije BiH mogu imati svaku od ovih uloga u ispunjavanju određene nadležnosti, u zavisnosti od stepena decentralizacije nadležnosti.

Analiza financija kantona u Federaciji BiH dostupna je u PDF formatu.

Posted in Analize.