Bosna i Hercegovina zaslužuje otvorenu vlast

„Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Partnerstva za otvorenu vlast, globalne inicijative za transparentniju javnu upravu. Za sada postoji samo deklarativna saglasnost državne vlade da se pristupi ovoj inicijativi“, rečeno je na konferenciji incijative Partnerstvo za otvorenu vlast, održane početkom juna u Sarajevu.

Konferencije je organizirana s namjerom da promovira članstvo Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership / OGP), a time i preuzimanje obaveza u pogledu otvorenosti vlasti. Partnerstvo za otvorenu vlast pokrenuto je 2011. godine, na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Za sada su 63 države postale članice, a broj novih je u porastu svake godine.

“Morate znati da smo mi mlada demokratija i da mnogi građani nisu zainteresirani za mnoge dijelove funkcioniranja vlasti”, kaže Marinko Čavara, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije.

Da bi država postala članicom, mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcioni plan te se obavezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcionog plana.

“Potpisivanjem ove inicijative naša zemlja će ući u krug zemalja koje poštuju pravo građana na informacije i koje su otvorene za konsultacije sa građanima u procesu donošenja javnih politika”, kaže Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj početkom juna podržalo ovu inicijativu i zadužilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da poduzme potrebne aktivnosti za pristupanje.

Konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast okupila je predstavnice i predstavnike vlasti, javnih institucija, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te međunarodne eksperte. Organizatori konferencije su: Transparency International BiH, Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Centar za društvena istraživanja „Analitika” i Centar za istraživačko novinarstvo, u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

(izvor: cin.ba, osfbih.org.ba)

Posted in Vijesti.