Drugo predstavljanje Fondacije CPI na Burch Univerzitetu

Sarajevo, 26. oktobar 2017.

Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI predstavila je na Burch Univerzitetu u Sarajevu, Bazu javnih finansija i općenito rad naše organizacije. Predavanje je ovoga puta organizirano za studente Ekonomskog fakulteta i društvenih nauka, koji pohađaju nastavu iz  predmeta Javne finansije, novog predmeta koji je na BURCH-u uveden od ovog semestra.

Stoga je, imajući u vidu sveukupnu društvenu i ekonomsku situaciju u BiH, na predavanju poseban akcent stavljen na mogućnosti i značaj provođenja analiza ukštanjem podataka iz Baze javnih finansija, sa drugim finansijskim i nefinansijskim podacima, a što bi rezultiralo alternativnim  prijedlozima ekonomskih politika. Posljedice dobro ili loše vođenih ekonomskih politika osjećamo svi mi, naglašeno je na predavanju. „Neophodno je da se vi mladi više uključite u kreiranje vlastite budućnosti i budućnosti ove zemlje“, naglasila je Mirjana Sirćo.

Predavanje organizirano u saradnji sa prorektoricom BURCH Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Adisom Omerbegović-Arapović, koja predaje predmet Javne finansije i višim asistentom na ovom predmetu Elvisom Buljubašić.

Ovo je drugo po redu predstavljanje Baze podataka Fondacije CPI studentima Burch Univerziteta. Nakon prvog predavanja je četvoro zainteresiranih studentata i studentica odradilo svoju ljetnu praksu u Fondaciji, a jedna od studentica je uradila seminarski rad koristeći podatke iz Baze.

Nastavak strateške saradnje Fondacije CPI i BURCH-a, dogovoren sa dr Omerbegović-Arapović, predviđa izradu više istraživanja koja bi studenti obavili na osnovu podataka iz Baze i pisanje radova na osnovu kojih bi se mogle uraditi preporuke za unapređenje javne potrošnje na različitim nivoima vlasti. Radovi bi trebali biti završeni do 01. februara 2018. godine, nakon čega bi se proveo izbor i dva najbolja rada bila bi novčano nagrađena. Također, dogovoreno je da svi studenti koji to žele mogu odraditi svoju redovnu praksu u Fondaciji CPI.

 

Posted in Vijesti.