Dvodnevni skup o javnim finansijama

20. i 21.06.2018. godine Fondacija CPI je organizirala završni događaj u okviru četvorogodišnjeg CSSP-a (Program održivosti civilnog društva), koji je održan u hotelu „Lavina“ na Jahorini.

U sklopu dvodnevnog stručnog skupa održana je dikusija o, do sada, učinjenim aktivnostima na području unapređenja transparentnosti javnih finansija, građanske participacije i parlamentarnog nadzora nad budžetima u BiH, i definirale su se preporuke za daljnje prioritetne korake u tom sektoru.

21.06.2018. godine na Jahorini fondacija CPI iz Sarajeva je upriličila dodjelu priznanja kantonima, gradovima i općinama/opštinama koji su na nedavnom istraživanju otvorenosti budžetskog ciklusa na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini osvojili najveći broj bodova. Istraživanjem se  mjerilo da li organi uprave pravovremeno tokom godine objavljuju najvažnije budžetske dokumente i da li objavljeni dokumenti sadrže sve potreben podatke.

Posted in Događaji, Vijesti.