Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) predstavlja Bazu podataka javnih finansija

Sarajevo, 18. februar 2015.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) danas je predstavila javnosti Bazu podataka javnih finansija, koja je plod višegodišnjeg rada tima Fondacije. Od svog osnivanja Fondacija CPI, uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, kao jedan od svojih prioriteta identificirala je formiranje jedinstvene baze podataka o budžetskoj potrošnji. Kasnije, važnost formiranja ovakve baze prepoznali su i drugi donatori, EU i NED (National Endowment for Democracy) koji su također, djelomično finansirali prikupljanje i obradu budžetskih podataka.
Tim Fondacije CPI je prvo pristupio formiranju baze podataka za državni, entitetski i kantonalni nivo, kao i za Brčko Distrikt, za period od 2005. do 2013. godine, a kasnije se baza podataka proširila prikupljanjem budžetskih podataka i za 143 općine u BiH (za 2011., 2012. i 2013. godinu). Baza podataka javnih finansija nalazi se na internetskoj stranici Fondacije CPI – budzet.cpi.ba. i sadrži više od 350.000 unosa. Fondacija će i u ovoj godini proširivati, dopunjavati i ažurirati bazu novim podacima.
Mirjana Sirćo, menadžerica projekta poručila je na današnjoj konferenciji za medije: „Za odgovorniji i transparentniji rad vlasti prijeko je potrebna transparentnost i otvorenost budžeta, jer građani moraju imati informaciju o tome na koji način se finansiraju institucije i na koji način se troši novac koji, prije svega, dolazi od njih samih.
„Ko nije skupljao podatke o budžetima, nije upoznao još jednu od boli u ovoj državi. Centar za zastupanje građanskih interesa ih je objednio u jednoj bazi podataka, jednostavnoj za rukovanje i sa najznačajnijim podacima: prihodi po vrstama, rashodi po kategorijama i razlika prihoda i rashoda, odnosno suficit i deficit po godinama. Vreme je da se i građani zainteresuju za to odakle dolaze i kako se troše njihove pare, jer one nemaju ni obeležje konstitutivnosti, ni nacionalne pripadnosti.“ izjavila je Svetlana Cenić, ekspertica Fondacije CPI za javne finansije.
Cilj Fondacije CPI je da Bazu podataka javnih finansija počnu što prije i što više koristiti svi oni kojima je namijenjena; građani, mediji i akademska zajednica.

unnamed unnamed (2) unnamed (1) IMG_0417

 

Posted in Vijesti.