Fondacija CPI: Baza podataka javnih finansija na usluzi građanima i građankama

Sarajevo, 22. februar 2016, godine

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) predstavila je na konferenciji za medije održanoj danas, Analizu finansija kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analiza je nastala na osnovu podataka iz Baze javnih finansija koja se nalazi na web stranici www.cpi.ba.

Analiza ukazuje na nestalnost prihoda kantona, konstantan rast rashoda i stvaranje deficita, odnosno negativnih operativnih rezultata u svim kantonima. Jedan od glavnih zaključaka analize je da se kantoni trebaju okrenuti ka smanjenju rashoda kao mjeri koja je isključivo u njihovoj nadležnosti.

„Uz prezentaciju ove analize, želimo još jednom da ukažemo na postojanje veoma obimne Baze podataka javnih finansija koja se nalazi na našoj internetskoj stranici, kao i da potaknemo i uputimo građane i građanke, pripadnike medija i akademske zajednice na njeno korištenje. Cilj nam je da ova baza pronađe širu upotrebnu vrijednost u istraživačkom novinarstvu, studijama i naučno-istraživačkim radovima“, izjavila je Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI.

IMG_1108

Analiza finansija kantona i Baza podataka javnih finansija realizirani su u okviru projekta „Od javne informacije do aktivnog građanstva“, koji je podržan od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

IMG_20160222_123302

Posted in Vijesti.